Onkelinx wil advies over GGO's na verontrustend onderzoek

21/09/12 om 15:11 - Bijgewerkt om 15:11

(Belga) Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft de Bioveiligheidsraad tegen eind oktober om advies gevraagd over eventuele voorzorgsmaatregelen. Ze doet dat naar aanleiding van een Franse studie die op mogelijke gevaren wijst van het eten van genetisch gemanipuleerde maïs NK-603.

Onkelinx wil dat de Bioveiligheidsraad nagaat of de studie nieuwe elementen geeft om de vergunning van dat ggo (genetisch gemanipuleerd organisme) wegens gezondheidsredenen onmiddellijk te herzien. Ze heeft de raad ook gevraagd beroep te doen om onafhankelijke deskundigen om het advies te formuleren. De minister heeft daarnaast het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen gevraagd om een advies te geven over de gezondheidsproblemen in verband met Roundup, het verdelgingsmiddel dat in het kader van die studie werd getest. Op basis van die adviezen en indien dat nodig blijkt, zal Laurette Onkelinx de ministerraad voorstellen mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, en zal ze de Europese Commissie vragen om haar vergunningsprocedures te herzien, in het bijzonder de gezondheidscriteria betreffende het invoeren, in de handel brengen en kweken van ggo's. De minister herinnert er nog aan dat ggo's nu al aan zeer strikte regels zijn onderworpen, in het bijzonder op het vlak van de informatie aan de consument via een specifieke etikettering. Eerder had ook de Europese Commissie de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA reeds gevraagd om de nieuwe Franse studie wetenschappelijk te toetsen. (JDH)

Onze partners