Onderzoekscommissie naar Kazachgate komt er, kleine fracties buitenspel gezet

29/11/16 om 16:34 - Bijgewerkt op 30/11/16 om 11:53

De Kamercommissie Justitie heeft beslist dat de onderzoekscommissie naar Kazachgate er komt. Opvallend: de niet-erkende fracties, waaronder Défi van hoofdindiener Olivier Maingain, mochten daarover niet meestemmen. Maingain kreeg wel een plaats in de delegatie van de PS.

Onderzoekscommissie naar Kazachgate komt er, kleine fracties buitenspel gezet

Olivier Maingain (Défi) © Olivier Maingain (foto belga)

De Kamercommissie Justitie heeft dinsdagmiddag de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar Kazachgate unaniem goedgekeurd. De commissie moet onderzoeken hoe de uitbreiding van de afkoopwet tot stand is gekomen en hoe de wet is toegepast door het openbaar ministerie tussen de stemming van de eerste wet en de goedkeuring van de reparatiewet. Daarnaast moet ze zich buigen over de manier hoe zakenman Patokh Chodiev de Belgische nationaliteit heeft verkregen.

Het idee om een commissie te installeren, kwam van Olivier Maingain (Défi). Van de meerderheid kwam en er twee amendementen. Een schrapte de mogelijkheid dat ook de niet-erkende fracties, waaronder Défi, aan de werkzaamheden kunnen deelnemen zonder stemrecht. Op die manier kon Maingain niet deelnemen aan de werkzaamheden.

Volgens Peter De Roover (N-VA) zou de commissie uit '71 leden' bestaan indien de niet-erkende fracties vertegenwoordigd zouden kunnen zijn. Patrick Dewael (Open Vld) wees erop dat de recente bijzondere en onderzoekscommissies ook uit 17 leden bestonden. Maar volgens Laurette Onkelinx (PS) werd het aantal van de commissie Aanslagen enkel van 15 op 17 gebracht om één extra lid van MR en Open Vld te laten zetelen.

Geen mislukking

Maingain zelf verwees naar de Heizelcommissie waar de hoofdindienster van het voorstel Antoinette Spaak (FDF) ook niet in de commissie kon zetelen tot de PS één van haar zitjes aanbood. Dewael suggereerde dat Onkelinx hetzelfde zou doen, wat ze ook deed.

'Dit is een belangrijke onderzoekscommissie omdat de werking an de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht in vraag gesteld wordt. We kunnen ons geen mislukking permitteren', aldus Onkelinx. Ze hekelde de pogingen van de meerderheid om de hoofdindiender van het voorstel uit de commissie te weren. 'Daarom moeten we hem in staat stellen aan de commissie deel te nemen. Ik stel hem een mandaat van de PS ter beschikking, indien mijnheer Maingain wil in eigen naam', verklaarde ze in de wandelgangen. Maingain houdt zijn antwoord in beraad.

De oppositie is tegen de uitsluiting van de kleine fracties. 'Deze zaak raakt aan de essentie van de parlementaire democratie', vond Stefaan Van Hecke (Groen). Ook voor Dirk Vandermaelen (sp.a) gaat het dossier 'naar het hart van de democratie en de rechtstaat'. 'Alleen daarom zou ik betreuren dat de meerderheid kiest voor de klassieke strategie om zoveel mogelijk af te remmen.' Hij verwees ook naar de rol van de leden van kleine partijen in de bankencommissie.

Maingain had dan weer vragen bij het schrappen van de verwijzing naar aanbevelingen op deontologisch vlak. Maar Sonja Becq (CD&V), Sophie De Wit (N-VA) en Dewael verzekerden dat het amendement de bedoeling had om de taak van de onderzoekscommissie zo breed mogelijk te maken.

De plenaire Kamer moet donderdag nog definitief het licht op groen zetten voor de formele oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie.

Onze partners