Onderwijsnetten vragen aandacht voor capaciteitsproblemen buitengewoon onderwijs

25/02/13 om 14:45 - Bijgewerkt om 14:45

(Belga) Niet alleen het gewone onderwijs kampt met steeds grotere capaciteitsproblemen, ook het buitengewoon onderwijs is in hetzelfde bedje ziek. Maar terwijl de problemen in het gewone onderwijs volop aangepakt worden, blijft het buitengewoon onderwijs veelal in de kou staan. Dat is een van de opvallende conclusies van een denkoefening die het Lokaal Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs Antwerpen organiseerde. Het LOP, waarin alle onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn, vraagt naast een capaciteitsuitbreiding ook een betere doorstroming naar welzijnsinstellingen van jongeren die niet langer schoolplichtig zijn.

"We hebben vorig schooljaar vastgesteld dat veel leerlingen van type 2, met een matige tot ernstige mentale handicap, geen school vonden", zegt Luc Tesseur, voorzitter van het LOP. "Dat gaat natuurlijk niet om duizenden gevallen, maar het zijn telkens wel schrijnende situaties gezien de zorg die ze nodig hebben." Na een denkoefening met verschillende experts wil het LOP nu via overleg met het bredere veld tot een nota met concrete aanbevelingen komen. Het LOP pleit alvast voor betere doorstroming van niet langer schoolplichtige jongeren, meer samenwerking tussen de onderwijsnetten en met de welzijnssector en een gedifferentieerder aanbod voor type 2-leerlingen, van wie de profielen en dus ook de noden aan begeleiding sterk variëren. Voor een grondige capaciteitsuitbreiding van het buitengewoon onderwijs staat volgens Tesseur bij de beleidsmakers niemand te springen. "In vergelijking met het gewoon onderwijs is dat erg duur, vraagt het specifieke infrastructuur en bovendien moet er samengewerkt worden met de welzijnssector. Een snelle mirakeloplossing is er dus niet", vreest hij. (MVL)

Onze partners