Onderwijsbonden ongerust over federale pensioenhervorming

27/08/15 om 09:49 - Bijgewerkt om 09:49

De federale regering besloot tijdens de laatste begrotingscontrole om op de overheidspensioenen - en dus ook de onderwijspensioenen - te besparen.

Onderwijsbonden ongerust over federale pensioenhervorming

© ond.vlaanderen.be

Vier onderwijsvakbonden hebben de Vlaamse regering gevraagd om te reageren op de plannen van hun federale collega's om de pensioenen van leerkrachten te verlagen. Dat blijkt uit een open brief die werd verstuurd aan onder meer minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

De federale regering besloot tijdens de laatste begrotingscontrole om op de overheidspensioenen - en dus ook de onderwijspensioenen - te besparen. "Dat zou gebeuren door de studiejaren niet meer mee te tellen voor de berekening van het overheidspensioen. Ook zou men ingrijpen op de manier waarop het aantal gewerkte jaren worden geteld", stellen COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs ongerust.

Ze wijzen ook op eerdere maatregelen die het pensioen minder aantrekkelijk maakten, zoals het afschaffen van de diplomabonificatie voor overheidspersoneel. Gesprekken over de kwestie lopen nog, maar de bonden zeggen in hun brief "geen vertrouwen te hebben in deze onderhandelingen".

Onderwijs aantrekkelijker maken

Ze wijzen de Vlaamse regeringspartijen - die ook federaal regeren - op hun "verantwoordelijkheid". Ze verwijzen daarbij naar het loopbaanpact, een belofte in het Vlaamse regeerakkoord om de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan te verbeteren.

"Zo'n pact afsluiten ligt al moeilijk omdat wij vrezen dat de Vlaamse Regering hier geen middelen voor heeft, maar dat wordt nu nog lastiger", klinkt het.

De bonden zien het onderwijspensioen als "inherent onderdeel" van het onderwijsstatuut en ze vragen daarom dat de Vlaamse regering haar partijgenoten overtuigt het debat over onderwijspensioenen niet geïsoleerd te voeren. "Looneisen en/of vragen naar een tweede pensioenpijler liggen dan voor de hand", klinkt het.

De bonden zeggen te willen deelnemen aan het loopbaandebat, maar wensen een antwoord op hun vraag "om dat debat in een sereen klimaat te kunnen voeren". (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners