Onderwijs: Simonet en Demotte richten pijlen op zittenblijven

02/09/11 om 11:46 - Bijgewerkt om 11:46

(Belga) Minister van Leerplichtonderwijs in de Franse gemeenschap Marie-Dominique Simonet start een pilootproject met als doel het zittenblijven progressief te bannen voor leerlingen tussen vijf en acht jaar. Met hetzelfde doel voor ogen stelt minister-president Rudy Demotte voor een onmiddellijke begeleiding voor leerlingen tussen vijf en veertien jaar in het leven te roepen. Demotte en Simonet benadrukken dat ze de lat niet lager willen leggen.

De strijd tegen het zittenblijven vanaf de kleuterschool krijgt prioritaire aandacht van beide ministers, die donderdag hun plannen uit de doeken doen in de kranten La Libre Belgique en Le Soir en op de radiozenders Bel-RTL en RTBF. Simonet stelt voor vanaf het schooljaar 2012-2013 een "breed programma" in het leven te roepen. Dat moet de pedagogische teams ertoe aanzetten leerlingen niet langer hun jaar te laten overdoen. Het pilootproject start in september 2012 in scholen die kandidaat zijn. In 2013 volgen een evaluatie en uitbreiding naar andere cycli. Het plan van de minister voorziet een geheel van maatregelen. Het gaat daarbij om autonomie en responsabilisering van de pedagogische teams, het aanboren van de middelen die vrijkomen door het verdwijnen van het zittenblijven ten voordele van omkadering, een beroep doen op mensen buiten de onderwijswereld, enzovoort. Demotte van zijn kant wijst erop dat de landen die op onderwijsvlak de beste resultaten halen, niet met zittenblijven werken. Hij beseft evenwel dat bepaalde ouders en leerkrachten het systeem liever behouden zien. Demotte wil snel overleg tussen de regering, vakbonden, inrichtende machten en ouderverenigingen om het plan te concretiseren. (ROJ)

Onze partners