Onderhandelaars beloven "geest en evenwichten" in akkoord te respecteren

11/10/11 om 17:15 - Bijgewerkt om 17:15

(Belga) Nu het akkoord over de zesde staatshervorming wereldkundig is gemaakt, is het wachten op de uitvoering. De geplande hervormingen zullen tijd vragen en er zal sowieso nog druk over gediscussieerd worden. Maar die discussies mogen "de gemaakte politieke keuzes" niet in het gedrang brengen. Daartoe hebben de acht onderhandelende partijen zich plechtig verbonden. Zo staat te lezen in de slotopmerking van het institutioneel akkoord.

Het akkoord over de nieuwe staatshervorming staat op papier, maar er rest nog een lange weg om alle geplande hervormingen in de praktijk om te zetten. Wellicht zal er over bepaalde delen van het akkoord ook nog duchtig gediscussieerd worden. Maar formateur Elio Di Rupo en de acht onderhandelende partijen willen niet dat die discussies de principes die aan de basis van het akkoord liggen in gevaar brengen. Dat is af te leiden uit de slotopmerking van het 70-pagina's tellende institutionele akkoord. Letterlijk staat er: "De acht onderhandelende partijen verbinden er zich toe om, in geval van meningsverschillen over de interpretatie of van technische en juridische moeilijkheden die nadien bij de concretisering van de gesloten akkoorden zouden opduiken, de geest en de evenwichten die aan de akkoorden ten grondslag liggen te eerbiedigen". De onderhandelaars beloven daarom om "ter goeder trouw naar oplossingen te zoeken die nodig zijn en de gemaakte politieke keuzes niet meer in vraag stellen". (JDH)

Onze partners