Omzendbrieven moeten slachtoffers en hun naasten nog beter omringen en eerbiedigen

22/11/12 om 12:04 - Bijgewerkt om 12:04

(Belga) De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom en Joëlle Milquet, hebben vandaag twee nieuwe omzendbrieven voorgesteld over het slachtofferonthaal en over het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten. Het gaat om een actualisering van omzendbrieven die in de nasleep van affaire-Dutroux waren uitgevaardigd.

Hoewel de basisprincipes in de praktijk stevig verankerd zijn, was er nood aan een uniformisering. Er werd ook specifiek aandacht geschonken aan het vrijgeven van de plaats van de feiten om een bijkomend trauma te voorkomen voor de nabestaanden, benadrukten de ministers. De nieuwe aanpak moet zorgen voor meer duidelijkheid, precisie en uniforme regels, gebaseerd op de goede praktijken die door de politiediensten werden ontwikkeld. De lokale politie krijgt een centrale rol bij de begeleiding van de slachtoffers en de naasten van overledenen. Er wordt professionalisme gevraagd, net als meer transparantie aan de nabestaanden (een brief achtergelaten bij zelfmoord, omstandigheden van het overlijden), stelde Joëlle Milquet. De tweede omzendbrief heeft betrekking tot het slachtofferonthaal binnen de parketten en rechtbanken. Annemie Turtelboom wees op het belang om de nodige aandacht te besteden bij het vrijgeven van de plaats van de feiten. Vaak gebeurt dat zonder alle sporen uit te wissen zodat de plaats vuil, wanordelijk of onwelriekend achtergelaten. Daarom wordt het schoonmaken van de plaats van de feiten verplicht. De omzendbrief legt ook vast welke bijstand de Dienst slachtofferonthaal aanbiedt, en wat de taken zijn van de verbindingsofficieren en de justitie-assistenten. Beide omzendbrieven worden morgen tijdens een symposium toegelicht aan de actoren die ze in de praktijk moeten toepassen. (BENOIT DOPPAGNE)

Onze partners