Omwonenden Sinksenfoor zijn tevreden dat jarenlang protest eindelijk iets oplevert

18/04/13 om 17:16 - Bijgewerkt om 17:16

(Belga) De zes omwonenden die hun slag thuishaalden bij de kortgedingrechter, zijn tevreden dat hun jarenlange protest nu eindelijk iets concreets heeft opgeleverd. "Met deze uitspraak wordt de overheid gestimuleerd om haar taak uit te voeren. Het Antwerpse stadsbestuur beloofde immers al in 1996 om de Sinksenfoor tegen 2000 te verhuizen, maar kwam die belofte nooit na. Nu zal het wel moeten", aldus hun advocate Griet Cnudde.

Haar cliënten hadden een kort geding aangespannen nadat het overleg met het stadsbestuur niets had opgeleverd en het duidelijk was geworden dat het de Sinksenfoor gewoon weer op de Gedempte Zuiderdokken wilde organiseren. "Jammer dat het zo moest lopen, ook voor de foorkramers, maar dit zat er al lang aan te komen. De stad had al veel eerder een alternatieve locatie kunnen zoeken. Die zijn er ongetwijfeld. De foorkramers hebben al geopperd om de Sinksenfoor naar de Scheldekaaien te verhuizen. Die hebben een verharde ondergrond, zijn breed en lang genoeg en er zijn water- en elektriciteitsvoorzieningen." De advocate verwacht dat de stad zich aan de uitspraak zal houden. "Als ze toch beslist om de beschikking van de kortgedingrechter naast zich neer te leggen, dan gaan we de beslagrechter vragen om een hoge dwangsom op te leggen voor iedere vastgestelde inbreuk", aldus Griet Cnudde. Intussen is ook al een procedure bij de rechter ten gronde ingezet. Die zou zich in principe over de zaak moeten uitspreken vóór de Sinksenfoor van 2014 moet worden opgebouwd. De beslissing van de kortgedingrechter geldt immers alleen voor de foor van dit jaar. (Belga)

Onze partners