Ombudsdienst Pensioenen laakt manke samenwerking pensioendiensten

18/04/12 om 12:27 - Bijgewerkt om 12:27

(Belga) De verschillende pensioenadministraties van de federale overheid moeten beter samenwerken. Dat zal vooral de gepensioneerden die er een gemengde loopbaan op hebben zitten, ten goede komen. Dat zei de ombudsman voor de pensioenen, Tony Van Der Steen, bij de presentatie van zijn jaarverslag 2011.

Van Der Steen en zijn Franstalige collega Jean Marie Hannesse overhandigden hun rapport aan minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle. Als de pensioendiensten beter en proactiever samenwerken, zal de kwaliteit van hun werk verbeteren, luidde hun boodschap aan de ministers. Centraal in het betoog van de ombudsman staan de mensen met een gemengde loopbaan. Zij hebben minstens onder twee statuten (zelfstandige, ambtenaar, werknemer) gewerkt. Hun dossier wordt op het einde van hun carrière door verschillende pensioendiensten behandeld. Het gebeurt nu nog al te vaak dat de ene dienst geen beslissing kan nemen zolang een andere geen gegevens doorspeelt. Als ze daarentegen proactief zouden samenwerken, zal de betrokken gepensioneerde zijn volledig pensioen op tijd krijgen, zegt de ombudsman. Soms gebeurt het dat er intresten moeten worden betaald omdat het pensioen niet tijdig betaald geraakt. Ook moet er voor de drie pensioenstelsels een gemeenschappelijke vragenlijst over de beroepscarrière opgesteld worden, waarbij de al bekende gegevens vooraf ingevuld zijn. Dat bijvoorbeeld de RVP en de RSVZ bijna identieke vragenlijsten opsturen, vindt Van Der Steen allesbehalve efficiënt. Op beleidsniveau pleit hij voor gelijke regels bij de verschillende diensten. (KME)

Onze partners