OCMW-raadverkiezingen in Kruibeke geldig

18/02/13 om 11:12 - Bijgewerkt om 11:12

(Belga) Hoewel de Kruibeekse coalitiepartijen CD&V en SamenVoorKruibeke geen opvolgers vermeldden op de voordrachtsakte voor de OCMW-raad, wordt de verkiezing wel geldig verklaard. Dat heeft de Oost-Vlaamse Raad voor Verkiezingsbetwistingen vandaag beslist.

Volgens N-VA was de voordrachtsakte niet ontvankelijk omdat de twee coalitiepartners voor elke kandidaat niet één of meerdere kandidaat-opvolgers hadden aangeduid. In hun verweer verwezen CD&V en SamenVoorKruibeke onder meer naar het officieel voordrachtsmodel van de website van het Agenschap voor Binnenlands Bestuur, waarbij gewag wordt gemaakt van "eventuele" opvolgers. "Die eventualiteit wordt tot drie maal toe voorgesteld", beaamde ook de Raad. "Het Agentschap heeft zelf voeding gegeven aan de beperkende interpretatie van het decreet." In zijn beslissing gebruikt de Raad drie argumenten. Er werd verwezen naar de memorie van toelichting van het decreet, het feit dat de gemeentesecretaris de voordrachtsakte niet verbeterde en het feit dat ook de gemeenteraad de akte niet onontvankelijk verklaarde. De Raad merkt op dat de negen bezwaarindieners van N-VA de akte op de gemeenteraad dus ook impliciet ontvankelijk verklaarden en hun bezwaar achteraf "ongeplaatst" was. Op 7 februari verwierp de Oost-Vlaamse deputatie nog een klacht van N-VA rond de verkiezing van de politieraad. Tegen de twee beslissingen kan nog beroep aangetekend worden voor de Raad van State. (ANA)

Onze partners