Noodtoestand in Frankrijk leidt tot schendingen van de mensenrechten

04/02/16 om 02:20 - Bijgewerkt om 02:20

Bron: Belga

(Belga) Ngo's Amnesty International en Human Rights Watch klagen aan dat de noodtoestand in Frankrijk, waardoor het mogelijk is om zonder gerechtelijke tussenkomst huiszoekingen uit te voeren en mensen een verplichte verblijfplaats op te leggen, leidt tot schendingen van de mensenrechten. "Een noodtoestand staat toe dat bijzondere maatregelen genomen worden, maar geeft geen absolute vrijgeleide aan de uitvoerende macht", aldus Amnesty. "De maatregelen moeten strikt noodzakelijk en proportioneel zijn, net omdat ze een uitzonderlijke inperking op de rechten van burgers inhouden."

Na de aanslagen in Parijs kondigde de Franse regering de noodtoestand af. Die blijft gelden tot 26 februari 2016, maar intussen werd het voorstel gedaan om deze periode met drie maanden te verlengen. Sinds november werden al 3.242 huiszoekingen uitgevoerd en meer dan 400 verplichte verblijfplaatsen opgelegd, aldus Amnesty. Uit onderzoeken van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt dat er bij de huiszoekingen, dikwijls 's avonds laat of 's nachts, vaak buitensporig geweld gebruikt werd, dat er onnodig schade toegebracht werd, en dat de bewoners van het huis onder vuur gehouden werden of werden geboeid. Bovendien kregen de betrokkenen vaak slechts een vage uitleg voor de reden van de huiszoekingen, die zelden leiden tot verder strafrechtelijk onderzoek. Wie een verblijfplaats opgelegd krijgt, mag doorgaans zijn huis 's nachts niet verlaten, moet overdag binnen zijn gemeente van verblijf blijven, en zich meermaals rapporteren bij de politie. Ook hier blijken de maatregelen vaak niet grondig gemotiveerd en beroepen ertegen hebben weinig kans op slagen. "De Franse overheid moet nu duidelijk aantonen dat het noodzakelijk is dat de noodtoestand gehandhaafd blijft, en er moeten waarborgen komen opdat de noodmaatregelen niet misbruikt worden, of disproportioneel of discriminatoir toegepast worden", zegt Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke bij Amnesty International. (Belga)

Onze partners