Nood aan norm om betaalbaarheid van woning te kunnen meten

13/09/12 om 13:58 - Bijgewerkt om 13:58

(Belga) Het is hoog tijd dat er een norm wordt bepaald waarmee de betaalbaarheid van een woning kan worden gemeten, zodat het recht op betaalbaar wonen afdwingbaar kan worden gemaakt. Dat is een van de voorstellen die Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche naar voren schuift in haar visienota over hoe het Vlaamse woonbeleid er tegen 2050 zou kunnen uitzien.

Volgend jaar wil minister Van den Bossche haar woonbeleidsplan klaar hebben. De voorbereiding is al een jaar aan de gang. Vanmiddag vond in de KVS in Brussel een tussentijds "publieksmoment" plaats, waarop verschillende actoren waren uitgenodigd en hun standpunt kwijt konden en waarop de minister de krijtlijnen van haar nota uiteenzette. "Dit is geen eindpunt", aldus de sp.a'ster. Bedoeling is na discussie volgend jaar een beleidsplan klaar te hebben. "Dat moet ambitieus zijn, maar het moet ook genoeg gedragen zijn om de tand des tijds te kunnen doorstaan. De tekst beschrijft vier doelstellingen - het recht op woonzekerheid, op betaalbaar wonen, op kwalitatief wonen en graag wonen - en somt concrete pistes op om daartoe te komen. Met de gestegen verkoop- en huurprijzen in het achterhoofd is een belangrijke vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedereen betaalbaar kan wonen. Een aloude regel is dat je eenderde van je inkomen mag uitgeven aan je huur of lening. Volgens Van den Bossche is het echter tijd om een norm te gaan bepalen om de betaalbaarheid te meten. Dat biedt de kans te meten of gezinnen voldoende overhouden om te leven. Op die manier kan het recht op wonen ook worden afgedwongen. Een ander idee heeft betrekking op nieuwe vormen van wonen, zoals cohousing. Vaak staan allerlei regels die in de weg. Van den Bossche pleit er alvast voor een aantal van die regels af te schaffen. Ze deed een beroep op het publiek om tot een inventaris te komen van regels die de nieuwe woonvormen belemmeren. Ook zal de publieke ruimte in de toekomst meer moeten worden ingevuld in functie van de bewoners. De minister blikt daarmee vooruit op de evolutie dat we wellicht met meer mensen op een kleinere ruimte zullen wonen. Tegen 2050 zullen we waarschijnlijk met minstens 1 miljoen Vlamingen meer zijn dan vandaag. (DIRK WAEM)

Onze partners