Nog steeds geen witte rook over Syrië bij EU-buitenlandministers

27/05/13 om 19:25 - Bijgewerkt om 19:25

(Belga) De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben vandaag de grootste moeite om een akkoord te vinden over het al dan niet aanhouden van het wapenembargo tegen Syrië. Omstreeks halfzeven gingen de ministers zonder hun medewerkers rond de tafel zitten, in de hoop alsnog een doorbraak te forceren.

In de loop van de namiddag circuleerde op de vergadering een compromisvoorstel "op basis waarvan geland kan worden". Die tekst zou de lidstaten toelaten om (uitsluitend) aan de strijders van de Syrische Nationale Raad wapens te leveren, maar enkel op basis van een zeer lange lijst criteria. Bovendien zou de regeling ten vroegste op 1 augustus ingaan, om de diplomatieke conferentie Genève 2 en de andere inspanningen voor een politieke dialoog niet te bemoeilijken. Ondanks de schuchtere stappen vooruit die daarmee gezet werden, slaagden de 27 lidstaten er dus nog steeds niet in de moeilijke knoop te ontwarren. Het water tussen de voorstanders van een versoepeling van het wapenembargo en de tegenstanders, die vooral de proliferatie van de geleverde wapens vrezen, blijkt zeer diep. Als de 27 lidstaten geen eensgezindheid bereiken, lopen de bestaande sancties en het geldende wapenembargo tegen Syrië per 1 juni af. De imagoschade voor de Europese Unie zou in dat geval niet te overzien zijn. In theorie hebben de lidstaten tot vrijdag 31 mei middernacht de tijd om een akkoord te vinden. (Belga)

Onze partners