Noël Deckers (SP.A) - Maasmechelen

30/08/12 om 19:49 - Bijgewerkt om 19:49

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Noël Deckers (SP.A) - Maasmechelen

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Maasmechelen is een zeer arme gemeente. Grote werkloosheid, laag gemiddelde inkomen, veel migratie omwille van het mijnverleden (mijn Eisden).

Naast het creëren van jobs in de toeristische en shoppingsfeer (Maasmechelen Village, M2, Fashion Point en het handelsvierkant, Nationaal Park,...), is de sociale ondersteuning zeer belangrijk (sociale woningen via Maaslands Huis, financiële en niet-financiële steun via het OCMW).

Het vinden van een evenwicht tussen investeringen (voor tewerkstelling, voor onderhoud patrimonium, voor stadsontwikkeling, voor het stimuleren van private zorginstellingen,...) en het sociaal beleid (vooral werkingsmiddelen voor het OCMW) is omwille van de beperkte financiële draagkracht dé uitdaging.

De inzet van de verkiezingen wordt de discussie over de financiële toestand met zijn weerslag op het investeringsvermogen versus de kosten voor het sociaal beleid. SP.A Maasmechelen zet in op een gezond evenwicht tussen beide. Cruciaal hierbij is het in de hand houden van de uitgaven door terug te plooien op de kerntaken van de gemeente.

In de marge daarvan zal aandacht uitgaan naar het oplossen van de "kleine hinder" waar mensen zich bijzonder hard aan storen: sluikstorten, lawaai, kleine herstellingen aan openbaar domein, kleine criminaliteit, hangjongeren, ...

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Er wordt een zwaar verlies verwacht voor het Vlaams Belang. Een deel hun kiezers stapt over naar NV-A. Voor de drie traditionele partijen (CD&V, sp.a-Groen, Open VLD) wordt maximum een status-quo of een klein verlies verwacht.

Het sterkste verlies wordt verwacht bij de Open VLD, de partij van de burgemeester, wegens te weinig zichtbare realisaties in de afgelopen regeerperiode en een te negatieve communicatie. Bovendien moet hij het opnemen tegen twee jonge parlementairen: Raf Terwingen (CD&V) en Meryame Kitir (SP.A).

Wat is van belang in uw gemeente?

Cruciale dossiers voor de gemeente zijn:

- de ontwikkeling van de Nieuwe Bunders (45 ha bijkomend industrieterrein) voor industriële tewerkstelling (KMO's)
- de verdere ontwikkeling van de "Leisure Valley" (shopping, natuur, en ontspanning op en rond het voormalige mijnterrein) als toeristische attractiepool - de omvorming van de ontsluitingsweg tot ringweg via de aanleg van een verbinding met de N78 over de tramzate te Eisden-Dorp (het centrum wordt hierdoor leefbaar), aansluitend op middellange termijn de aanleg van de Spartacuslijn met Hasselt,
- de uitbreiding van het aantal rustoordbedden, assistentiewoningen en bejaardenzorg (realisatie van het Zorgbos, zorgcampus Mechelen en ontwikkeling rond Mané), de zorg als speerpunt in het hele sociaal beleid
- het uitvoeren van een aantal gemeentelijke verkavelingen (Mottecamp, Patro Jeugd, Kerkveld Meeswijk) met het oog op woonverdichting en bevolkingsaangroei (meer roerende en onroerende inkomsten)
- renovatie en heropbouw van sociale woningen, kleineschalige nieuwbouwprojecten voor doelgroepbewoners (bejaarden, alleenstaanden, mensen met een beperking) door Maaslands Huis. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners