NMBS: de putsch van de PS

11/07/12 om 12:10 - Bijgewerkt om 12:10

De ijver waarmee minister Paul Magnette (PS) het spoorvervoer wil hervormen, verraadt dat het zijn partij vooral te doen is om investeringen in nieuwe spoorlijnen en stations.

NMBS: de putsch van de PS

© Reporters

Met de vereenvoudiging van de NMBS-structuren kan het voor minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) niet snel genoeg gaan. Na de zomer wil hij een fiat van de regering voor zijn voorstel om de NMBS Holding af te schaffen en alleen nog Infrabel en vervoersmaatschappij NMBS te behouden.

Ingrijpen noodzakelijk

De spoorwegenorganisatie in België bestaat sinds 2005 uit drie bedrijven. Ze worden geleid door ceo's met een politieke stempel: Jannie Haek (SP.A) bij de NMBS Holding (voor de 36.000 personeelsleden van de groep en de 37 grote stations), Luc Lallemand (PS) bij Infrabel (infrastructuurbeheer) en Marc Descheemaecker (Open VLD) bij de NMBS (reizigersvervoer; het goederenvervoer zit bij filiaal Logistics).

Schuldenlast naar 3,5 miljard

Niemand betwist dat bij NMBS Groep moet worden ingegrepen. De stiptheid en de veiligheid vormen een groot probleem. Overheidsdotaties (bijna 3 miljard euro per jaar) zijn geen remedie tegen rode cijfers. De schuldenlast bedraagt bijna 3,1 miljard en schuift volgens het Rekenhof op naar de kaap van 3,5 miljard.

Zwaartepunt bij Infrabel

Minister Magnette had aan twee contacten in mei met de Europese Commissie genoeg om te besluiten dat een organisatie met nog slechts twee spoorbedrijven de beste optie voor de toekomst is. Het zwaartepunt legt hij volledig bij Infrabel (en partijgenoot Lallemand). Behalve het beheer van en de toegang tot de spoorlijnen, zou Infrabel ook bevoegd worden voor alle stations, de informatie voor de reizigers, de veiligheid, de informatisering. De NMBS wordt herleid tot een aannemer voor binnenlands reizigersvervoer.

De machtsgreep van Magnette

De manier waarop Magnette over zijn voorstel communiceert, heeft alle kenmerken van een machtsgreep door de PS. Volgens de minister is de regeringstop het met hem eens, maar dat geldt zeker niet voor de MR (die met holdingvoorzitter Jean-Claude Fontinoy een invloedrijk bruggenhoofd bij het spoor heeft) en evenmin voor de SP.A (die van het voorstel van Magnette geen betere dienstverlening voor de treinreizigers verwacht). Bij de CD&V willen ze de rol van een 'nieuwe NMBS' versterken.

Vlaanderen-Wallonië: 57 - 43

Dat de PS vooral oog heeft voor investeringen in spoorlijnen, tunnels en stations, blijkt ook uit een investeringsplan van 25 miljard euro voor 2013-2025. Ruim de helft (samen 14,5 miljard voor het netwerk, stations, stopplaatsen, werkplaatsen enzovoort) wordt in theorie verdeeld volgens de sleutel 60 procent Vlaanderen en 40 procent Wallonië. Meer gedetailleerde gegevens brengen die verhouding tegen 2015 echter al op 57 tegenover 43 procent. De NMBS Holding moet bijna 60 procent van zijn aandeel in Wallonië besteden (onder meer voor het nieuwe station van Bergen).

'Dood van de trein als openbare dienst'

De twee grote spoorbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor zijn tegen het plan van Magnette. Jos Digneffe van ACOD Spoor: 'Magnette wijst alle rendabele activiteiten toe aan Infrabel. De NMBS zal het steeds moeilijker krijgen om toe te komen met de exploitatiedotatie van de overheid en gedwongen worden om te besparen op treinen en personeel, of om de biljetten en abonnementen duurder te maken. Op termijn leidt dat tot de dood van de trein als openbare dienst.' (PM)

Een uitgebreid dossier over de NMBS vindt u deze week in Knack.

Lees meer over:

Onze partners