NMBS-baas belooft volgende week oplossing voor Fyra-problemen

25/01/13 om 11:01 - Bijgewerkt om 11:01

Volgens NMBS-topman Marc Descheemaecker zijn de problemen voor de Fyra-reizigers volgende week opgelost.

NMBS-baas belooft volgende week oplossing voor Fyra-problemen

© Belga

Herlees hier de LIVEBLOG door Simon Demeulemeester en Eddy Eerdekens

14.10 uur En daarmee komt er een einde aan deze liveblog over de speciale zitting van het Beneluxparlement die ook een hoorzitting was over de problemen met de Fyra. Bedankt om het nieuws hier te volgen. Lees hier alle vragen van de Belgische en Nederlandse parlementsleden en alle antwoorden van de twee spoorbazen. 14.05 uur Deze bijzondere hoorzitting over de problemen met de Fyra heeft geen pasklare antwoorden opgeleverd. De NS heeft zich geëxcuseerd. De NMBS zegt dat er volgende week een oplossing is voor de reiziger. 14.03 uur REACTIE Jef Van Den berghe (CD&V): 'We hebben geen antwoorden gekeregen op alle vragen die we gesteld hebben. Ik reken erop dat er vrijdag voor de treinreizigers een alternatief is voor de Fyra.'

14.02 uur REACTIE David Geerts (SPA): ' Ik ben helemaal niet tevreden. Er is geen antwoord gekomen voor de problemen van de treinreizigers.'

14.01 uur REACTIE Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): Ik ben niethelemaal tevreden. We blijven achter met vele vragen.

14.00 uur: Einde van de bijzondere hoorzitting over de problemen met de Fyra. 13.59 uur Voorzitter Maya Detiège rondt de zitting af: 'Er zijn vandaag enorm veel vragen naar voren geschoven door vele parlementsleden. Het is nu nodig om een werkwijze te ontwikkelen. Binnen de drie maanden moeten de CEO's met een oplossing komen voor de vele vragen. Er moet feedback komen. Indien er behoefte is aan een nieuwe samenkomst van dit Beneluxparlement, dan moeten we opnieuw samenkomen.'

13.58 uur: Marc Descheemaecker wil het laatste woord. 'Ik heb in dit dossier geen enkele politieke druk ondervonden. Niet van België, niet van Nederland.

13.45 uur Etienne Schouppe (CD&V), oud-spoorbaas: "Enkele elementen kwamen nog niet ter sprake: midden 1996 zijn we tot verdrag gekomen om Nederland te integreren in TGV-Nord, met aansluiting Amsterdam. Aansluitend een akkoord tussen NMBS en Verkeer en Water Staat om de verbinding verder te verbeteren. Engagementen die wij internationaal genomen hebben en die wij moeten honoreren. Fyra is een uitvloeisel van die uitbreiding van TGV-Nord."

"In april 2004 waren er 7 offertes. Drie daarvan hebben ervaring met de Belgische en Nederlandse lijnen. Toch is gekozen voor een vierde bedrijf dat daar geen ervaring mee had. Meneer Meerstadt heeft zelf aangegeven dat de problemen tussen boord en wal de cruciale problemen zijn. Ik vraag me af of de verandering van de offerte een reden was om af te haken voor de andere bedrijven."

13.40 uur Arriën Kruyt, Nederlandse reizigersorganisatie Rover, spreekt ook voor TreinTramBus: "Het hele business-model van mini-Thalys tussen Brussel en amsterdam was gedoemd te mislukken. Ik ben verheugd dat u dat wil herbekijken. Hopelijk doet u dat met uw klanten, dus met mijn collega's van TreinTramBus."

13.39 uur Marc Descheemaecker: 'Alles zit hierin om een verfilming te maken. Alleen hoop ik dat we eerder tot treinen, dan tot Hollywood komen.'

13.38 uur: Er is een groot verschil in voorkomen en stijl tussen de twee spoorbazen. De Belgische NMBS-topman Marc Descheemaecker is zeer zelfzeker. Hij spreekt voor de vuist weg, zonder zijn notities te raadplegen, hij deinst er niet voor terug om een politicus als David Geerts (SP.A) op zijn nummer te zetten en heeft er nog minder moeite mee om af en toe een sneer aan de media uit te delen. Hij meldt zonder aarzelen dat er volgende week een oplossing voor de reiziger is en hij heeft zeer duidelijk geen mea culpa geslagen.'

De Nederlandse NS-topman Bert Meerstadt begon zijn betoog onmiddellijk met uitvoerige excuses. Zijn tussenkomst is allesbehalve spontaan. Hij leest enkel voor uit zijn notities en neemt voortdurend lange pauzes waardoor de parlementsleden soms zichtbaar zenuwachtig worden. De uitleg van Meerstadt is gedetailleerd maar wollig en onduidelijk.

Als het op stijl aankomt is het verschil duidelijk:
Marc Descheemaecker: 'Ons valt weinig te verwijten. We hebben ons niet tot onoverkomelijke verbintenissen geëngageerd. We zullen de problemen wel oplossen.'

Bert Meerstadt: 'We bieden onze excuses aan. We zoeken naar een oplossing. Het probleem ligt niet aan de samenwerking tussen Nederland en België.'

13.34 uur: Bert Meerstadt: 'Als de problemen binnen drie maanden niet zijn opgelost, staat het ons vrij om de Fyra per kerende post terug te sturen.'

13.28 uur: NS-baas Bert Meerstadt ontkent dat de Nederlanders met de ogen dicht voor de goedkoopste oplossing gingen. 'Prijs was niet het enige criterium. Het ging om prijs, kwaliteit en geschatte nazorg. De Fyra voldeed daar het best aan.'

13.26 uur: Bert Meerstadt, NS-baas: 'De samenwerking tussen NS en NMBS is uitstekend. Daar ligt het probleem niet.'

13.24 uur: Marc Descheemaecker: "De geloofwaardigheid van het Italiaans bedrijf heeft een serieuze klap gekregen: op dezelfde dag als die waarop ze zeiden dat de problemen op 3 dagen opgelost geraken, schreven ze in een brief dat ze de mechanische oorzaak van de mankementen niet kenden."

13.23 uur Marc Descheemaecker: Dat de NMBS 1,8 miljoen euro uittrekt voor Fyra is larie en apenkool. Ik haat het wanneer zulke beelden ontstaan.'

13.17 uur Marc Descheemacker: 'Ik ga er nog altijd vanuit dat de Fyra er komt. Ik ga ervanuit dat de afspraken die gemaakt zijn, ook uitgevoerd worden.'

13.15 uur Marc Descheemaecker: "De bomen groeien vandaag de dag niet meer tot in de lucht."

13.14 uur Marc Descheemaecker: "Brussel is door Europese visie een knooppunt van hogesnelheidstreinen geworden. Dat siert ons. In 1996, 2000 en 2001 zijn afspraken gemaakt tussen de Nederlandse staat en de operatoren op de lijnen, dat men 32 hogesnelheidstreinen iedere dag zou laten rijden. De ambitie over de frequentie van toen, is groter dan die tussen Brussel en Parijs en tussen Brussel en Londen."

13.12 uur Na alle vragen van de parlementsleden is het nu aan de spoorbazen om te antwoorden. Het woord is aan NMBS-topman Marc Descheemaecker 13.09 uur Bart Tommelein (Open VLD - Beneluxparlement):
"Ik wil de nadruk erop leggen dat wij in december een unanieme aanbeveling hebben gestemd. Vrijblijvendheid over alternatief moeten we laten vallen: er moet een alternatief komen. In dit dossier zijn er twee sporen. Enerzijds het dossier van de Fyra zelf: dat zijn bijvoorbeeld de kinderziektes. Anderzijds is er het alternatief: de Benelux-trein.'

'Hoe geraken de studenten, zakenlui, toeristen zo snel mogelijk ter plaatse. Wij willen de 100 procent-reserveringsplicht laten vallen. Rendement is inderdaad belangrijk, maar in de eerste plaats staat de reiziger centraal. Hij moet ter plaatse geraken. Rendement moet vooral de reiziger betreffen: het moet betaalbaar blijven. We moeten zeer snel op zoek naar een plan B. Dit is geen kwestie van vragen, dit is een eis.'

13.05 uur 'Er is één cruciale vraag nog niet gesteld,' zegt oud-spoorbaas en CD&V-senator Etienne Schouppe in Villa Politica. 'Er waren zeven constructeurs kandidaat om deze trein te bouwen. Van hen waren er drie vertrouwd met het Belgische en het Nederlandse spoorwegnet. Waarom zijn zes van hen dan afgehaakt? Ik heb daar vragen bij. Hoe zijn we bij de Fyra terechtgekomen? Was het de gierigheid die de wijsheid bedriegt?'

13.01 uur Nog opvallend: terwijl alle Nederlandse parlementsleden netjes binnen de toegemeten spreektijd bleven, moet de voorzitter de meeste Belgen terechtwijzen omdat ze de tijdslimiet overschrijden. 12.51 uur: Jef Van Den Bergh (CD&V): 'Ongelooflijk dat we er in 2013 niet in slagen een trein tussen Brussel en Amsterdam te laten rijden.'

12.43 uur Steven Vandeput (N-VA): "Was een dergelijk brokkenparcours afgelegd in de bedrijfswereld, dan had dat desastreuze gevolgen gehad. Als de Fyra goede stiptheidscijfers kan voorleggen, is dat omdat hij vooral niet reed."

12. 39 uur: Stefaan Van Hecke (Groen): "Dit is een ramp: we verliezen veel reizigers die overstappen naar de wagen. Dat mag niet de bedoeling zijn."

12.38 uur: Stefaan Van Hecke (Groen): "We weten allemaal dat als de Italianen 'een paar dagen' zeggen, dat een beetje langer kan duren. De vraag is of we een staaltje commedia del arte gezien hebben."

12.34 uur Tussentijdse samenvatting: NS-topman Bert Meerstadt zei dat de kosten van de problemen met de Fyra niet verhaald worden op de reiziger. 'Het geld is ons probleem.' Het is niet duidelijk op wie de kosten dan wel verhaald worden. De Belgische en Nederlandse belastingbetaler? 12.32 uur Tanguy Veys (Vlaams Belang): "NS en NMBS hebben met Fyra een monster gecreëerd. Het feit dat die Italiaanse constructeur ook aangeschreven was om de Agusta-helikopters te leveren, en dat ze geen ervaring hadden methogesnelheidstreinen, heeft geen belletje doen rekenen. Bij tests zijn al de problemen met de deuren etc opgedoken. Toch is men verdergegaan."

12.29 uur Linda Musin (PS): 'Met dit project is een begroting van 1,8 miljoen euro gemoeid. Wat is er met dat geld gebeurd?'

12.25 uur David Geerts (SP.A): 'Infrastructuurbeheerders weten van niets. Hoe kan er dan volgende week een oplossing zijn voor de reizigers. Mij lijkt dat zeer onwaarschijnlijk.'

12.20 uur David Geerts (SP.A): "Er wordt gezegd dat we deze verbinding niet kunnen subsidiëren omdat ze grensoverschrijdend is. Wel, als we containers kunnen subsidiëren, dan kunnen we dat wat mij betreft ook met mensen doen."

12.16 uur Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) 'Het zou voor ons, parlementsleden nuttig en noodzakelijk zijn inzicht te krijgen in het kostenplaatje.'

12.15 uur Het is de beurt aan de Belgische parlementsleden om vragen te stellen

12.13 uur Tussentijdse samenvatting: deze week nog een oplossing voor de treinreizigerDe Belgische en Nederlandse spoorwegen willen deze week nog bijkomende oplossingen voor reizigers die lijden onder het wegvallen van de hogesnelheidslijn Fyra. Dat heeft NMBS-topman Marc Descheemaecker gezegd op een hoorzitting voor Belgische en Nederlandse parlementsleden in de Belgische Senaat.

De Fyra, de nieuwe hogesnelheidslijn die Beneluxtrein moest vervangen, is een fiasco. Door de talrijke problemen en een regen aan klachten van reizigers moest de trein al na enkele weken uit roulatie worden gehaald. De NMBS en de Nederlandse Spoorwegen (NS) geven de Italiaanse constructeur AnsaldoBreda nog drie maanden de tijd om de problemen op te lossen.

Intussen is al een beperkt alternatief aanbod uitgewerkt. Er rijden extra treinen tussen Antwerpen en Roosendaal. Intussen zijn er dagelijks evenveel zitplaatsen tussen België en Nederland als in het met de Fyra voorziene aanbod, zei NS-topman Bert Meerstadt.

Daarmee zijn de problemen niet van de baan. NMBS-topman Marc Descheemaecker zegt dat er verder gewerkt wordt aan oplossingen die de klachten van de reizigers geleidelijk aan moeten wegwerken. "Deze week nog komen er oplossingen die de reiziger voorop stellen", zei hij.

12.08 uur Nederlands parlementslid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): "Communiceer helder met de reiziger. Ook als het niet lukt, laat weten aan de reizigers of de Fyra nog rijdt. De reiziger voelt zich met een kluitje in het riet gestuurd."

12.07 uur: Opvallend: nagenoeg alle Nederlandse sprekers zijn vanochtend of gisteravond toch met de trein naar Brussel gereisd. 12.03 uur Nederlands parlementslid Sander de Rouwe (CDA): "De Fyra, de glanzende appel die vanbinnen rot blijk te zijn. Hebben jullie er rekening mee gehouden dat dit niet zo vlotjes zou lopen? Een nieuwe trein, die nog niet bewezen had te werken, in deze moeilijkste periode van het jaar op het spoor te jassen?"

11.59 uur: Machiel De Graaf (PVV): 'Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie houdt de hand boven wiens hoofd?'

11.58 uur Nederlands parlementslid Machiel De Graaf (PVV): "Waarom is de aanbesteding zo opgesteld dat die andere partijen zijn afgehaakt. Het lijkt dat ze opgemaakt is om bij de Italiaanse constructeur uit te komen."

11.53 uur Nederlands parlementslid Betty De Boer (VVD): 'Welke eisen zijn gesteld aan de kwaliteit van de treinen? Hebben NS en NMBS de productie begeleid? Is de sneeuw een probleem voor de trein dan wel voor de NS en de NMBS?'

11.45 uur: Nederlands parlementslid Betty De Boer (VVD): "Een trein heeft ons samengebracht. Helaas niet letterlijk, maar figuurlijk. Wat mij verbaast is dat er niet gekozen is voor beproefde techniek. Nog verbazend is dat dit een bescheiden aankoop is. NS koopt 19 stellen, de NMBS schroefde terug. Dat is merkwaardig."

11.44 uur: Ann Billiau, directeur-generaal Toegang tot het Net van Infrabel: 'Het wegvallen van de Fyra heeft voor veel hinder gezorgd. De trein Antwerpen-Roosdaal zat overvol. Er werd ondermeer een pendeltrein tussen Essen en Roosendaal ingelegd.'

11.42 uur Bart Tommelein: 'Ik twijfel of de Fyra ooit nog zal rijden. Men moet naar Plan B. Dat zal geld kosten, maar dat moet dan maar.'

11.41 uur: Bart Tommelein: De Beneluxtrein moet terug in dienst genomen worden. Er is geen beter alternatief voor de treinreiziger. Mensen moeten opnieuw de trein kunnen nemen.'

11.40 'Oplossing is niet in zicht'Bart Tommelein (Open VLD) zegt in Villa Politica dat wat hem betreft een oplossing niet in zicht is. Hij heeft dat niet gehoord in de uiteenzetting van Marc Descheemaecker.

11.35 uur Marc Descheemaecker: 'Is dit genoeg? Nee dit is zeker niet genoeg. Gaat er nog meer komen? Ja er gaat zeker nog meer komen. Het wordt beter. Totdat wij u kunnen zeggen: u moet niet meer klagen.'

11.34 uur Marc Descheemaecker: 'In week drie ging het mis. Catastrofe. We nemen de trein uit roulatie. Onze raad van bestuur heeft beslist die treinen niet af te nemen. We roepen de boeteclausules nu al in.'

11.31 uur Marc Descheemaecker: 'Een woord van zelfkritiek. Hoe komt het dat ik zelf mijn vertrouwen heb uitgesproken in het functioneren van de Fyra? De eerste week was de performatie niet goed. De Nederlandse collega's hebben enorm werk geleverd. In de tweede week was de stiptheid van de Fyra dezelfde als andere hogesnelheidstreinen. Ere wie ere toekomt. De Nederlanders verdienden onze steun en ons vertrouwen.'
11.30 uur Marc Descheemaecker:"Heel belangrijk voor de reiziger: wij hebben een boel maatregelen genomen. We hebben de Antwerpen-Roosendaal direct ingezet. Is dit genoeg? Neen. Gaat er nog meer komen? Ja. We zullen er verder voor zorgen dat de ontevreden reiziger zegt: 'Men heeft echt naar ons geluisterd, het gaat steeds beter."

11.28 uur Marc Descheemaecker: NMBS heeft tot op vandaag geen definitieve goedkeuring gegeven voor bestelling van Fyra-trein

11.26 uur Marc Descheemaecker: 'De fabrikant nam ons niet ernstig'

11.25 uur: Marc Descheemaecker: 'Een bestelling van 19 treinen is een kleine bestelling. De Duitse spoorwegen hebben pas 500 treinen besteld.'

11.21 uur: Marc Descheemaecker: We willen de massa klachten en het ongenoegen die vandaag bestaan, wegwerken.

11.20 uur: Marc Descheemaecker: NS heeft enorm zijn best gedaan. De problemen waren er. We hebben zeer snel maatregelen genomen.

11.19 uur: Marc Descheemaecker begint aan een tijdslijn om de problemen te schetsen. In 2000 afgesproken dat Den Haag op traject zou liggen. Geleidelijk aan merken we, vanaf 2002, dat de Italiaanse fabrikant niet in staat is die trein te leveren. De fabrikant die in 2014 het contract heeft gekregen."

11.18 uur: NMBS-baas Marc Descheemaecker: Ook wij zijn niet tevreden, niet gelukkig. Wij willen een oplossing voor de reiziger. Deze processen duren nu al meer dan 13 jaar. We weten nu niet meer dan 13 jaar geleden.

11.17 uur NMBS-baas Marc Descheemaecker neemt het woord. Hij excuseert zich dat hij het grootste deel van zijn presentatie in het Nederlands zal doen. Vragen kunnen in alle talen.

11.16 uur Bert Meerstadt: Fyra gaat pas weer rijden als dat zonder problemen en op een voor de reizigers veilige manier kan. De reiziger staat voorop. We willen hem van dienst zijn.

11.15 uur: Bert Meerstadt: We hebben de laatste weken met man en macht letterlijk dag en nacht gewerkt

11.13 uur: Bert Meerstadt: "Wij zijn niet tevreden, wij zijn niet gelukkig. Nederland en wij kijken in de zelfde richting: meer kwaliteit voor de reiziger. Wij willen volledige transparantie geven, dat is nu belangrijk."

11.09 uur Bert Meerstadt: Winterse weer leverde grootste teleurstellingen op.

11.07 uur Bert Meerstadt, NS-baas komt als eerste aan het woord: 'Wij zijn niet in staat geweest om de verbinding te bieden die we hadden beloofd. Het spijt ons zeer.' 11.03 uur: Maya Detiège: Ik spreek de hoop uit dat deze zitting een precedent is om de grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux te verbeteren. ik hoop dat dit debat een oplossing voor de reiziger met zich mee brengt.

11.01 uur: Maya Detiège, voorzitter van de hoorzitting: Fyra is geen vervanger voor Beneluxtrein. Laat staan een volwaardige. De Fyra is een voorwerp van publieke discussie geworden. Er is veel wrevel bij de pendelaars die tussen beide landen rijden. Burgers stellen vast dat het niet evident meer is om tussen België en Nederland te reizen en wenden zich tot ons voor uitleg.

11.00 uur 49 parlementsledenDe bijzondere hoorzitting over de problemen met de Fyra wordt bijgewoond door 49 parlementsleden uit België, Nederland en Luxemburg. Ons land en Nederland vaardigen ieder 21 parlementsleden af.

10.58 uur: Maya Detiège opent de zitting, twee minuten eerder dan voorzien

10.56 uur: Steven Van Hecke (Groen) wil vragen rond vier thema's stellen: de korte termijn, lange termijn, het dossier zelf en de transparantie.

10.54 uur Maya Detiège (SP.A), ondervoorzitster Beneluxparlement, zit deze commissie voor: "Ik hoop dat de beloftes die we vandaag zullen te horen krijgen, ook hard gemaakt worden. Zoniet moeten we op heel korte termijn opnieuw samenzitten."

10.53 uur: NMBS-topman Marc Descheemaecker: 'Ik kom hier vandaag vooral om vragen te beantwoorden.'

10.52 uur NMBS-topman Marc Descheemaeker: "Dit is een werkvergadering, een informatieuitwisseling. Ik werk al lang goed samen met de Nederlandse collega's en doe dat nog steeds."

10.51 uur: NMBS-topman Marc Descheemaeker 'Ik ben er zeker van dat de Fyra nog dienst gaat leveren aan de reiziger. Nu zijn alternatieven voor ons prioritair. We zullen klassieke treinen weer van reizigers voorzien.'

10.49 uur: Etienne Schouppe (CD&V) 'Ik denk dat men hier een tweede keus gemaakt heeft. Men heeft een trein besteld bij een fabrikant die geen enkele ervaring heeft met de problemen waar wij mee te maken hebben.'

10.47 uur: Steven Vandeput (N-VA): 'Ik hoop dat hier vandaag een oplossing voor de reiziger uit de bus komt.

10.46 uur Nooit eerder kwamen Belgische en Nederlandse parlementairen samen om een probleem als dit in een hoorzitting aan te pakken. 10.27 uur REACTIE Wat moet er gebeuren met de Fyra?
Wim Boucquaert (via Twitter): 'Een snelle CI verbinding die Brussel zuid, Antwerpen centraal, Rotterdam centraal, Den Haag en Schiphol als stopplaatsen heeft'

10.19 uur REACTIE Wat moet er gebeuren met de Fyra?Lucas Botterman (via e-mail): 'Er is geen andere optie dan door te gaan met de V250 van AnsaldoBreda. Als je alle mogelijkheden die er zijn om met ander matereel te gaan rijden dan duurt het in het beste geval (locomotieven en bestaande rijtuigen) minimum 1 jaar. Terugkeren naar de verlieslatende Benelux van voor 09/12 is onmogelijk want er zijn niet alleen geen rijpaden meer ook de locomotieven en rijtuigen zijn teruggestuurd naar hun eigenaar. '

10.00 uur Knack.be volgt de bijzondere hoorzitting in het parlementAan alle parlementsleden die iets kwijt willen over de Fyra: Simon Demeulemeester volgt voor Knack.be de bijzondere hoorzitting in het parlement.

09.59 uur: Mogelijk onderzoekscommissie voor problemen FyraDe vragen waar de speciale hoorzitting over een uurtje allicht een antwoord op probeert te vinden:

Zijn de problemen met de Fura veroorzaakt door

- Onkunde van de Italiaanse producent? - Geldgebrek van de Nederlanders? - Een slechte samenwerking tussen België en Nederland.
En de hamvraag is: Hoe moet het nu verder?

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) die het initiatief nam voor de hoorzitting, sluit niet uit dat er een bijzondere onderzoekscommissie komt.

09.52 uur: REACTIE wat moet er met de Fyra gebeuren?Jempy Couwet, ex-treinbestuurder: 'Haal gedurende minstens 1 jaar die treinen uit roulatie en gebruik tussenin de vorige treinen. Test die treinen in een of ander depot op het Belgisch net totdat alle kinderziektes er uit zijn en schakel die pas in als ze een normale trein kunnen verzekeren zonder dat er mankementen zijn.

Destijds met het opkomen van de vorige locomotieven van het type 11 die tot op heden naar Amsterdam reden zijn die door ons in depot Kortrijk gedurende een gans jaar getest op de lijn Kortrijk -Antwerpen totdat alle kinderziektes eruit waren, nochtans deze treinstellen waren van Belgische makelij. In het begin hadden die ook iedere dag een panne.'

09.40 uur: 'Verwachtingen zijn hooggespannen'De verwachtingen over de speciale zitting in het parlement zijn hooggespannen. Dat zei het Nederlandse kamerlid Paulus Janssen (SP) in De Ochtend.

"Als ieder voor zich een hoorzitting houdt, krijg je smoesjes dat het aan de Belgen ligt of aan de Nederlanders. En dat terwijl zowel de Belgische als de Nederlandse reizigers er belang bij hebben dat ze snel aan een betaalbare prijs vervoerd kunnen worden."

09.36 uur: Nederlandse en Belgische spoorwegen voor het eerst in confrontatie over problemen Fyra"Voor het eerst zullen vertegenwoordigers van de NMBS en de NS met elkaar geconfronteerd worden", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur over de speciale zitting in het Belgische parlement, straks om 10.45 uur.

"Tot nu toe hadden we enkel het verhaal apart van de Belgische en van de Nederlands spoorwegen. We willen voor onze reizigers vooral weten wat de concrete oplossingen zijn om de verbinding tussen onze hoofdsteden weer in orde te brengen."

09.33 uur: Treinticket wordt volgende week duurderOp 1 februari wordt reizen met de trein alweer duurder. De NMBS voert een prijsstijging door op het ogenblik dat er een torenhoog imagoprobleem is door de Fyra. 'De prijsstijging was al langer gepland,' luidt het.

09.22 uur: Lijdensweg van een treinreiziger
Treinreiziger Jozef Boden: Ik ben woon in Essen. Al 35 jaar maak ik gebruik van de treinverbinding tussen (Roosendaal) Essen - Antwerpen. - (de lijn waar ook de Benelux op reed) Ik heb mij al vaak geërgerd aan de NMBS en zijn vertragingen. Ik heb ook lange perioden gekend dat de treinen op tijd reden - echt waar! Maar toen was er één structuur bij de NMBS!

Maar de Fyra is de grootste dure klucht ooit. De kwaliteit van die trein is duidelijk een ramp en al was de kwaliteit goed geweest en ze zou gereden hebben zoals het hoort, dan was het nog een ramp. In feite is de Fyra een dubbele ramp! Regelmatig zag in Antwerpen CS de Fyra stoppen met weinig passagiers aan boord.

Vanaf dag één, na het afschafffen van de Benelux werden wij als gewone reiziger geconfronteerd door een groot aantal Nederlandse pendelaars. Het was duidelijk... velen willen niet meer betalen voor de Fyra met een beperkt aantal stopplaatsen. De trein die uit Roosendaal komt (richting Antwerpen) zit in Essen al bijna half vol. Ook vele Nederlanders stappen op te Essen waardoor de parking aan ons station vaak overvol is.

Na enkele stopplaatsen moeten de schoolkinderen en de dagdagelijkse pendelaars al rechtstaan in de middengangen van de trein. Dit was bijna iedere dag zo. Onze stoptrein deed of doet nu dienst als Beneluxtrein!. De meeste Nederlanders die richting Brussel sporen hebben dan nog eens grote koffers bij zich. Met alle comfort gevolgen van dien. Het vervoer van varkens is in de EU beter geregeld dan die van de dagdagelijks pendelaar.

Daar komt nog bij dat de NMBS er in slaagde om tijdens de spits regelmatig één treinstel in te zetten in plaats van de gebruikelijke twee treinstellen!! Ongeziene situaties dus. De extra trein naar Roosendaal, die nu iedere twee uur rijd, is nog niet voldoende om de situatie op te lossen.

Indien men al die die miljoenen euro's, zowel in Nederland en België, had geïnvesteerd in een normale spoorweginfrastructuur.; Dan hadden wij nu een fantastische BENELUX verbinding gehad en vele andere betere treinen voor de dagdagelijkse reiziger. En daar gaat het uiteindelijk om.

De fyra is een overbodig duur gedrocht. Hebben we zo een snelle verbinding nodig? Mijn antwoord is neen. Er was al de Thalys. Onze landgedeelten zijn niet zo groot zoals Frankrijk of Duitsland waar die hoge snelheidslijnen veel nut hebben.

Geef ons aub die Beneluxtreinen terug.

09.12 uur Lezers willen Amsterdammer terugUit de reacties die ons bereiken, blijkt dat een overgrote meerderheid van onze lezers pleit voor een herinvoering van de Beleluxtrein of de Amsterdammer.

09.10 uur REACTIE wat moet er gebeuren met de Fyra?Alex van Herwijnen (via e-mail): 'In mijn ogen dienen Fyra en Thalys samen te zorgen voor een uurdienst op Amsterdam - Brussel, in plaats van met elkaar te concurreren. Daarnaast zou er een klassieke intercity moeten rijden, minstens 1x per uur, op Brussel - Den Haag via Roosendaal. Het totaal aan grensoverschrijdende verbindingen neemt hierdoor toe terwijl de keuzemogelijkheid voor reizigers behouden blijft.'

09.06 uur Wat willen de treinreizigers? Herman Welter via Knack.be: De bedenkers van de Fyra hebben er nooit bij stilgestaan dat veel gebruikers van de Benelux forens, student en toerist zijn. Ze reizen bijvoorbeeld van Mechelen naar Amsterdam, van Dordrecht naar Antwerpen en van Brussel naar Den Haag of omgekeerd. Ze willen geen supersnelle trein maar liefst een rechtstreekse verbinding.

08.51 uur REACTIE Wat moet er gebeuren met de Fyra?Peter Van Hecke (via Facebook): 'Verkopen aan het stoomcentrum in Maldegem.

08.44 uur REACTIE wat moet er gebeuren met de Fyra?Etienne Depré (via e-mail): 'Ik vrees dat er niets anders op zit dan doodgewoon het contract te lezen en toe te passen. Ik hoop dat er na de periode van make-good een clausule in staat om een minwaarde te claimen indien de gewaarborgde prestaties niet gehaald worden en een ondergrenswaarde voorzien is waaronder de bestelling geannuleerd kan worden mits een zo volledige als mogelijke ( contractueel vastgelegde) schadevergoeding.

08.40 uur: Benelux-trein was stiptste trein omdat hij vaakst werd afgeschaft.Uit de stiptheidscijfers van Infrabel blijkt dat de afgeschafte trein tussen Brussel en Amsterdam de meest stipte van het Belgische spoornet zou zijn. Dat heeft echter niet zozeer te maken met de kwaliteit van het materieel, als wel met het feit dat de trein erg frequent werd afgeschaft. Volgens TreinTramBus werd 7 procent van de treinen afgeschaft en dat komt niet in de
stiptheidscijfers terecht.

08.35 uur Standpunt Facebookgroep Géén afschaffing van de BeNeLuxtrein Brussel-Amsterdam
Toen twee jaar geleden het plan openbaar kwam om de BeNeLux-trein af te schaffen (planning december 2011), hebben twee regelmatige gebruikers (twee Vlaamse studenten die in Nederland studeren) deze Facebookgroep opgericht en daarnaast gestart met een flyeractie. Deze beslissing werd uitgesteld, maar helaas, niet afgevoerd. Sinds 9 december 2012 is deze makkelijke verbinding tussen Amsterdam en Brussel toch op te houden te bestaan. Deze Facebook-groep (met meer dan 5200 leden) protesteert nog steeds tegen deze beslissing.

Eerst werd gedacht dat de Fyra ons een systeem zou brengen met enkel duurdere tickets, minder flexibiliteit door reservering en een lagere frequentie door tekort aan materieel. Tijdens de indienstname is gebleken dat deze trein ook technisch totaal onbetrouwbaar is wat leidde voor vele reizigers tot een langere reistijd (vertragingen, afschaffingen en gemiste aansluitingen) of reizen in primitieve omstandigheden op een stoptrein Roosendaal - Antwerpen.

Ik kan wel zeggen dat wij ergens blij waren toen de beslissing viel om de V-250 (tijdelijk) uit de dienstregeling te nemen. Echter, de alternatieven die nu op tafel liggen en gebruikt worden zijn totaal onacceptabel en vele malen slechter dan de vroegere regeling met de BeNeLux-trein!

Onze protestgroep wilt een internationale trein Brussel-Amsterdam die:

- Minmaal een uurlijkse frequentie heeft - Een zelfde tariefstructuur kent als de oude BeNeLux-trein (waar abonnementen en kortingskaarten geldig zijn) - Opnieuw meer stopplaatsen heeft in België en in Nederland, zoals Den Haag, Mechelen, Dordrecht, Roosendaal. - Een alternatief vormt naast een hogesnelheidsproduct, zoals Thalys en/of Fyra, en zo de reiziger de keuze laat
Wij begrijpen dat het niet ideaal is om in volle dienstregeling extra treinen in te plannen op drukke spoortrajecten, maar wij willen dat alles op alles wordt gezet om zo snel mogelijk toch een rechtstreekse internationale verbinding in het leven te roepen tussen Brussel en Amsterdam.

Reizigers moeten nu voor een trip België en Nederland misntens eenmaal overstappen en reizigers uit/naar Brussel zelfs tweemaal! Ook is het niet voor alle reizigers mogelijk om gebruik te maken van de (veel) duurdere Thalys-trein.

Ook de oplossing met een Intercity Roosendaal - Antwerpen zorgt niet voor een goede oplossing. De reiziger moet nog steeds overstappen en de tijdswinst is beperkt. Bovenop maakt de twee-uurlijkse frequentie deze verbinding een onaantrekkelijk alternatief.
Daarom willen wij de directe herinvoering van de oude BeNeLux-service Brussel Amsterdam!

De Facebook-groep `Geen afschaffing van de BeNeLuxtrein` is opgericht in januari 2011 door twee Vlaamse studenten (Jakob Van den Broekce en Florian Vandenberk), beide studerend in Nederland en frequent gebruikers van de oude BeNeLux-trein. Sinds november is deze groep ontzettend populair (meer dan 5200 leden, regelmatig op NOS radio en tv) en zijn er ook contatcen met top van NSHispeed. De groep heeft als doel de beslissing om de BeNeLux-terein af te schaffen te herzien zeker nu door dit Fyra debacle.
08.29 uur: REACTIE wat moet er gebeuren met de Fyra?Georges Comeyne (via e-mail): 'Ik denk dat er eerst moet nagegaan worden of deze trein voldoet aan de eisen van het lastenboek. Is dat zo,dan moet de fabrikant de kans krijgen de problemen binnen een bepaalde tijd op te lossen. Is dat niet, zo dan moet alles geanuleerd worden.

08.24 uur: LEES OOK NS en NMBS wilden vooral een goedkope trein
08.15 uur: Speciale zitting in het parlement over de Fyra om 10.45 uurOpenbare hoorzitting met Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS en Bert Meerstadt, president-generaal van de NS, gehouden door het Beneluxparlement, de commissie Infrastructuur en Verkeer van de Belgische Kamer en de commissie Infrastructuur en Milieu van de Nederlandse Tweede Kamer.

08.10 uur REACTIE wat moet er gebeuren met de Fyra?Jan Moens (via e-mail): 'Er bestaat al een hoge snelheidslijn tussen Brussel en Amsterdam. Opnieuw de oude trein activeren maar met nieuw materiaal. Zelfde frequentie en duur tijd aan dezelfde prijs en behoud van de vroeger stopplaatsen.'

08.07 uur REACTIE wat moet er gebeuren met de Fyra?Carl Van Handenhove (via Facebook): 'Naar de schroothoop en eens gaan kijken in Japan waar ze het wel kunnen'

08.05 uur Lees ook de OPINIE van Herman Welter De Fyra is een overbodige en klantonvriendelijke trein.
Journalist Herman Welter volgt sinds 1964 de spoorwegen en het stads- en streekvervoer in binnen- en buitenland.

08.04 uur Nederland gaat door met de Fyra, ondanks twijfel
De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben de oude Beneluxtrein opgeheven, terwijl het bedrijf wist dat de Fyra slechts tijdelijk toestemming had om op het Belgische spoor te rijden. Dat meldt het Nederlandse RTL Nieuws.

De Belgische inspectie die toeziet op de veiligheid, had alleen een voorlopige goedkeuring voor de hogesnelheidstrein gegeven tot 31 januari, zegt de Nederlandse reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. De organisatie noemt het een gok van de NS om de Beneluxtrein op te heffen, voordat de definitieve toelating van de Fyra rond was.

08.01 uur: Wat moet er volgens u gebeuren om de problemen met de Fyra op te loassen? Laat het ons weten.De Belgische overheid is naarstig op zoek naar een oplossing voor de problemen met de Fyra, de hogesnelheidstrein tussen Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. De Fyra heeft een rijverbod omdat hij onveilig is en de NMBS denkt eraan om de bestelling en betaling van de treinen te schrappen. De treinreizigers staan intussen in de kou. Het parlement komt maandag bijeen in een speciale commissie om het debacle aan te pakken. Hoe moet dit probleem volgens u worden opgelost? Laat het ons weten.

08.00 uur Goeiemorgen. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de bijeenkomst van een speciale zitting in het parlement om de problemen met de Fyra aan te pakken. Volg hier live het nieuws rond de Fyra.

België heeft bijrol in verhaal van Fyra

Het verhaal van de Fyra-hogesnelheidsverbinding begint al in 2000. De trein zou in principe reizigers in twee uur van Brussel naar Amsterdam moeten brengen met een gemiddelde snelheid van 120 kilometer per uur. De NMBS heeft maar een bijrol in het Fyra-verhaal. Slechts 3 van de in totaal 19 bestelde treinen zijn voor België bedoeld.

Oorspronkelijk moest de eerste Fyra al in 2007 over de sporen denderen, maar er waren vertragingen bij zowel de oplevering van de hogesnelheidslijn als bij de levering van de treinstellen die door de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda gemaakt worden. In 2010 wordt een eerste testrit gemaakt. Het zal echter nog 2 jaar duren vooraleer de nieuwe verbinding definitief opengaat.

Te duur
Nog voor de Fyra goed en wel op de sporen staat, is er al heel wat kritiek van zowel Belgische als Nederlandse reizigersorganisaties. De Fyra moet de oude Beneluxtrein, de zogenaamde 'Amsterdammer' vervangen, maar een ticket voor de Fyra is meteen een pak duurder. Een prijsverhoging die niet in verhouding staat met het uurtje tijdswinst, zo vindt reizigersvereniging TreinTramBus. Voor een goedkoper ticket moet je een week op voorhand reserveren, wat dan weer de flexibiliteit beperkt. Bovendien wordt met de Fyra ook het aanbod ingekrimpt. Tijdelijk rijden slechts 10 in plaats van 16 Beneluxtreinen.

Op 9 december 2012 is het dan zover. Het nieuwe paradepaardje van de Nederlandse en Belgische Spoorwegen wordt voorgesteld. Tegelijkertijd wordt 'Den Amsterdammer' voorgoed in de stelplaats gezet.

Aldi voelt zich beledigd

De eerste week wordt de prestigieuze trein geplaagd door heel wat vertragingen. Zo rijdt amper de helft van de treinen op tijd. 'Kinderziektes', zo verzekeren de spoorbazen de reizigers. 'Met de Thalys was het net zo'. TreinTramBus noemt de Fyra 'een trein van den Aldi'. De winkelketen voelt zich beledigd. NMBS-topman Marc Descheemaecker ontkent echter dat de Fyra een 'rommeltrein' is.

Nochtans houden de problemen aan en gaat het zelfs van kwaad naar erger: verlies van communicatie tussen infrastructuur en treinen, problemen bij het openen of sluiten van de deuren, startproblemen, tractieverlies, schakelaarfalingen, ... En dan komt de vrieskou. De Fyra heeft zwaar te lijden onder het winterweer. Sommige treinen raken zelfs beschadigd.

Reizigers haken af
Een maand nadat de Fyra in gebruik is genomen, heeft de helft van de vroegere treinreizigers tussen België en Nederland al afgehaakt.

Op vrijdag 18 januari bereikt het Fyra-fiasco een dieptepunt. De trein krijgt van de Belgische autoriteiten een rijverbod nadat op het spoor een deel van het plaatwerk was gevonden. De NMBS biedt als alternatief een dagelijkse rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal aan, maar de Nederlandse reizigersvereniging Rover en TreinTramBus vinden dat onvoldoende en vragen om de Beneluxtrein opnieuw in te voeren.

Ultimatum
AnsaldoBreda biedt uiteindelijk zijn excuses aan voor de problemen, maar die lijken te laat te komen. 'Ik ben het gewoon kotsbeu met AnsaldoBreda', zegt Marc Descheemaecker, die een proces tegen de fabrikant niet uitsluit. Tijdens de raad van bestuur beslist de NMBS dan ook om de Fyra-constructeur AnsaldoBreda een ultimatum van drie maanden te stellen. Zoniet wordt het contract met de NMBS geschrapt. De afname van de drie Fyra-stellen die de NMBS bij AnsaldoBreda in bestelling heeft wordt opgeschort. De NMBS heeft tot nu toe 33 miljoen euro betaald van de toegezegde 60 miljoen.

Ook de Nederlandse Spoorwegen annuleren de bestelling van nog niet geleverde Fyra's en stellen de fabrikant aansprakelijk voor de problemen.

Maandag 28 januari houden de Kamercommissie Infrastructuur en haar Nederlandse evenknie een hoorzitting in het federale parlement over de problemen met de Fyra. (TE)

Lees meer over:

Onze partners