Niveau van Frans bij onderwijzers ligt te laag

10/10/12 om 08:39 - Bijgewerkt om 08:38

(Belga) Alex De Smedt, van de vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! (Virbo), bevestigt: het Frans van de jonge onderwijzers is niet "impeccable". "Vooral praten, gaat hen moeilijk af", zegt De Smedt. "Ze zijn erg onzeker. Met de juiste methodiek kunnen zij wel lesgeven." Dat staat in De Standaard.

Toch hebben ze de leerkrachten het hoger onderwijs verlaten met een diploma op zak. "Het niveau van de studenten die instromen is al laag en de hogescholen hebben helaas te weinig tijd om dat recht te trekken", geeft Liesbeth Martens, docent Frans aan de Katholieke Hogeschool Leuven, toe. Martens werkte mee aan het onderzoek "stERK in Frans" en dat legde de pijnpunten bloot. Tests bij een kleine tweeduizend eerstejaars bachelor basisonderwijs in de hogescholen toonden aan dat ze een niveau haalden dat niet was wat je mocht verwachten na het middelbaar. De hogescholen deden enkele suggesties ter verbetering aan de overheid. Een ervan was om de instroom te verbeteren en niet iedereen aan de lerarenopleiding te laten beginnen. Een andere was om bachelors secundair (de vroegere regenten) ook in het basisonderwijs Frans te laten geven. Of om bachelors basis gespecialiseerd Frans af te leveren. De basisscholen zijn daar niet zo happig op. Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) legde het probleem voor aan Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Die laat weten dat het probleem wordt besproken in de evaluatie van de lerarenopleiding. Een werkgroep binnen de Vlaamse Onderwijsraad buigt zich specifiek over het probleem Frans. (ANA)

Onze partners