Nieuwe uitgelekte mail brengt Muyters in verlegenheid, maar minister neemt geen ontslag

19/01/12 om 21:45 - Bijgewerkt om 21:45

(Belga) Er is een nieuwe mail uitgelekt die het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters in een slecht daglicht stelt. Het gaat om een mail van het kabinet Muyters aan de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement waaruit zou kunnen afgeleid worden dat Muyters het parlement heeft voorgelogen over de begroting van 2009. Muyters zegt dat zijn medewerker met de mail in de fout is gegaan, maar ontkent formeel dat hij het parlement heeft voorgelogen. Muyters zegt dat hij niet van plan is ontslag te nemen.

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd komt N-VA-minister Philippe Muyters in opspraak met een uitgelekte mail. Eerder deze week was er de uitgelekte mail over de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) die voor de oppositie de aanleiding was om een motie van wantrouwen tegen de minister in te dienen. Nu is er een mail opgedoken tussen een adviseur van het kabinet-Muyters en de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. De mail dateert van begin januari 2010 en gaat over de begroting 2009. Muyters had toen net in de commissie Financiën moeten uitleggen waarom het gat in de begroting 200 miljoen euro groter was dan voorzien (1,2 miljard euro ipv 1 miljard euro). Muyters zei toen in de commissie dat na overleg met het monitoringcomité in december nog was gebleken dat er geen indicaties waren dat de begrotingsdoelstelling niet zou gehaald worden. De oppositie vroeg dat monitoringsrapport op, maar in de bewuste mail zegt de medewerker van Muyters dat het rapport absoluut niet kon vrijgegeven worden omdat Muyters in de commissie zou "gelogen" (gevolgd door een smiley) hebben en dat er wel indicaties waren dat het voorlopgestelde doel niet zou gehaald worden. Maar Muyters onkent formeel dat hij het parlement heeft voorgelogen. "Ik heb in de commissie geantwoord conform de stukken die ik had en dat rapport is ter beschikking gesteld van het parlement", aldus Muyters. Een zwaar geëmotioneerde Muyters gaf deze avond toe dat zijn medewerker in de fout is gegaan en dat hij politiek verantwoordelijk is, maar dat hij niet van plan is om op te stappen op basis van uitgelekte mails. (MVL)

Onze partners