Nieuwe regering wil 380.000 mensen uit armoede tillen tegen 2020

29/11/11 om 19:03 - Bijgewerkt om 19:03

(Belga) De toekomstige regering stelt zich tot doel tegen 2020 380.000 personen uit de armoede te halen. Dat zijn formateur Elio Di Rupo en de zes partijen overeengekomen tijdens de onderhandelingen over het luik maatschappelijke integratie.

In dat kader krijgt het federaal plan voor armoedebestrijding een update. Bijzondere aandacht gaat naar de strijd tegen ongelijkheid inzake gezondheidszorg. Op korte termijn wordt de toekenning van het Omnio-statuut, voor gezinnen met een laag inkomen, vereenvoudigd en versneld. Het derdebetalersysteem wordt veralgemeend voor de meest kwetsbare patiënten. De volgende regering zal ook de strijd opvoeren tegen de overmatige schuldenlast. Daarvoor komen er strengere regels voor kredietopening. In functie van de beschikbare middelen en de marges in de welzijnsenveloppe, zal de nieuwe bewindsploeg de laagste sociale uitkeringen opkrikken. Ze zal erop toezien de welvaartsvastheid van die uitkeringen aan te houden om te voorkomen dat het verschil met de levenskost niet groter wordt. De tekst bevat wel een precisering: de regering zal erover moeten waken dat het verschil tussen de vervangingsinkomens en de inkomens uit werk niet verkleint. Wellicht moet dat een zogenaamde werkloosheidsval voorkomen. Er komen ook maatregelen om begunstigden van een leefloon, die van de OCMW's afhangen, te activeren. De toekomstige regering zal ook toezien op de klacht van de OCMW's over lasten die naar hen worden doorgeschoven. Ze belooft dat bij aanpassingen van de regels erover wordt gewaakt dat er geen overdracht van lasten komt zonder aanpassing van de middelen van de OCMW's. Ze zal ook het aandeel verhogen van het federale niveau in de kost van het leefloon - dit om rekening te houden met de hervormingen op het vlak van de wachtuitkeringen en het toenemende aantal mensen dat niet langer een werkloosheidsvergoeding krijgt en zich tot het OCMW wendt. (KAV)

Onze partners