Nieuwe cdH-voorzitter Lutgen zweert bij rechtlijnigheid

05/09/11 om 00:38 - Bijgewerkt om 00:38

(Belga) Voor Benoît Lutgen is rechtlijnigheid de kern van zijn beleid. Dat zei de kersverse voorzitter van het cdH zondag tijdens een speech voor de partijmilitanten. Die rechtlijnigheid wil hij implementeren in de thema's die hij zal bespelen, luidde het voor zo'n 800 toeschouwers in Namen.

Zo begon Lutgen over de politieke crisis. Hij herinnerde eraan dat zijn partij gehecht is aan België, maar daarbij benadrukte hij de nood aan een gemeenschappelijk project voor Walen en Brusselaars. "Het is niet ons lot te leven op het ritme van eenzijdige wensen, projecten en agenda's van populisten of nationalisten. Het wordt tijd dat de Franstaligen een eigen project hebben", luidde het. Lutgen haalde ook het onderwijs, de daklozenproblematiek en huisvesting aan. Hij toonde zich verontwaardigd over de duizenden woningen die leegstaan en de houding van de banken bij het toekennen van hypothecaire leningen. De Luxemburger tikte ook de mensen op de vinger die in een sociale woning wonen die te groot geworden is of waar ze geen recht meer op hebben omdat hun inkomen te groot is. "Een levenslang sociaal huurcontract is onrechtvaardig en gaat alle verantwoordelijkheid uit de weg". "Humanisme is niet hetzelfde als een gebrek aan realisme ("angélisme")", zei Lutgen. Zo is veiligheid een basisrecht. "Het onveiligheidsgevoel van de burgers is legitiem. Ik verdraag niet dat sommige verkozenen dat gevoel negeren". Op sociaaleconomisch vlak verkiest Lutgen de "welvaartsburger boven de welvaartsstaat". Zo steunt hij een geneeskunde dicht bij de mensen en wil hij de kloof tussen het verdedigen van sociale verworvenheden en het terugdringen van lasten overstijgen om een groot sociaal compromis opnieuw uit te denken. (MUA)

Onze partners