Nieuw Vlaams klimaatbeleidsplan is klaar

01/02/13 om 14:19 - Bijgewerkt om 14:19

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuw plan klaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Haar conceptnota is door de Vlaamse regering goedgekeurd.

De goedgekeurde nota schetst de krijtlijnen van het derde klimaatbeleidsplan voor Vlaanderen, dat tot 2020 loopt. Het kwam tot stand na het bevragen van een reeks betrokken partijen, onder meer via de in 2011 gehouden Vlaamse klimaatconferenties. Het plan valt uit in twee delen. Een eerste deel focust op het terugdringen van de broeikasgassen door gebouwen, het verkeer en de landbouw. Die moeten tegen 2020 15 procent lager zijn dan in 2005. De energie-intensieve bedrijven vallen hier niet onder, want zij doen mee met het Europees systeem voor emissiehandel. Voor de broeikasgasreductie zijn er drie luiken. De bestaande maatregelen die hun effect bewezen, zoals steun voor energiezuinig bouwen of energierecuperatie bij afvalverbranding, worden verdergezet. Daarnaast komt er een reeks al besliste, nieuwe maatregelen, zoals het optrekken van eisen rond het energiepeil voor nieuwbouw. Een derde groep van 33 maatregelen is nog voorbereiding, maar zal worden gefinancierd uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat fonds wordt de komende twee jaar gespijsd met opbrengsten van de veiling van emissierechten. Het tweede deel van het plan moet de gevolgen van klimaatverandering helpen opvangen. Het gaat om 74 maatregelen rond bescherming tegen overstromingen, zorg voor waterkwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater. (DLA)

Onze partners