Nieuw model van forfaitaire betaling voorspelt zorgnoden patiënt

28/05/13 om 14:40 - Bijgewerkt om 14:40

(Belga) Een nieuw model van forfaitaire betaling kan de zorgnoden van een patiënt voorspellen. Het Riziv, de ziekenfondsen en wijkgezondheidscentra hebben een systeem uitgewerkt waarbij jaarlijks een "foto" wordt gemaakt van patiënten. Het model is bij zowat 100 gezondheidscentra in werking getreden op 1 mei.

Het nieuwe financiële model moet de zorgnoden van patiënten beter voorspellen. Via een system van het Riziv, ziekenfondsen en wijkgezondheidscentra wordt jaarlijks een "foto" gemaakt van patiënten die in een bepaald centrum zijn ingeschreven. Ze worden geregistreerd via belangrijke kenmerken als leeftijd, sociale status en aanwezigheid van handicap of chronische ziekten. Via die kenmerken worden de zorgnoden voorspeld. Door die te bepalen kan ook gemakkelijker per centrum een bedrag worden vastgesteld dat maandelijks per patient aan het centrum wordt uitgekeerd. Volgens de Vereniging van Wijkgezondheidscentra vzw, de Fédération des Maisons Médicales et collectifs de santé francophones asbl en Geneeskunde voor het Volk vzw biedt het nieuwe systeem een antwoord op de financieringsproblemen in de zorgverlening. De prestatiebetaling voor bijvoorbeeld chronisch zieken en zorgcoördinatie zou niet meer voldoen, omdat huisartsen en zorgverstrekkers enkel raadplegingen en huisbezoeken vergoed krijgen. "Met dit model beschikt ons land over een laboratorium voor innovatieve financiering en wordt aangetoond dat nieuwe wegen mogelijk zijn", luidt het. "Een globale financiering van huisartsen en andere zorgverstrekkers stimuleert samenwerking waarbij verschillende disciplines in één team gaan werken om voor de patiënt te zorgen. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd." (Belga)

Onze partners