"Niet nagedacht over verwijdering van nucleair afval in Fleurus"

04/10/12 om 12:12 - Bijgewerkt om 12:12

(Belga) Het Canadese bedrijf Nordion heeft nooit de radioactieve afvalstoffen van zijn site in Fleurus verwijderd die voortkwamen uit de productie sinds 2000 van yttrium 90, een radioactieve isotoop op basis van strontium 90. Een onderzoek in Paris-Match kaart het mailverkeer, de briefwisseling en de vergaderingen, vanaf 2010, over deze problematiek tussen het bedrijf en de bevoegde instanties (Bel V, FANC, Niras) aan. Daarbij werd geen enkele concrete oplossing naar voor geschoven.

Op 15 juli 2010 kondigde Nordion-Canada een zware herstructurering en het onmiddellijke vertrek uit Fleurus aan. Via mails was De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Niras) sinds 2010 op de hoogte van de aanwezigheid van afval van strontium/yttrium op de site in Fleurus. Reeds in juni 2010 antwoordt Niras aan Nordion dat het niet weet hoe dit soort hoog radioactief afval behandeld moet worden. Ook de kostprijs van de behandeling kan Niras niet inschatten, luidt het. Daarover ondervraagd door Paris-Match, antwoordt een woordvoerder geen weet te hebben van de mails en de geschiedenis van de zaak niet te kennen. De in 1990 ondertekende overeenkomsten, op het ogenblik dat Nordion de activiteiten van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus overneemt, voorzagen dit soort afval niet. "Over de verwijdering (van het nucleair afval, nvdr.) werd nooit nagedacht, niet op technisch noch of financieel vlak", zegt een ex-medewerker van Nordion. "Er was een markt, en we hebben geproduceerd. Omdat er geen verwerkingsoplossing was, zijn we beginnen stockeren. Gedurende die 10 jaar hebben we dit afval nooit laten vertrekken", aldus een andere ex-werknemer. Bij het vertrek van de Canadezen uit België, zijn ze er in geslaagd heel dit passief ten laste te laten van de Amerikaanse overnemer Best Medical, die snel failliet ging zonder het probleem op te lossen, aldus een ex-werknemer van Nordion. (DLA)

Onze partners