Nergens in West-Europa meer jonge verkeersdoden dan in België

21/04/13 om 10:07 - Bijgewerkt om 10:07

Met dertien jonge verkeersdoden per jaar en per miljoen inwoners sneuvelen naar verhouding nergens in West-Europa meer jonge mensen in het verkeer dan in België.

Nergens in West-Europa meer jonge verkeersdoden dan in België

De krant De Zondag beroept zich op mobiliteitsorganisatie Touring, die cijfers voor het jaar 2011 van de Europese Commissie over het aantal jonge verkeersdoden kon inkijken. België blijkt met 141 jonge verkeersdoden (18-24 jaar) per jaar de derde laatste van alle Europese lidstaten. Dat is 16 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers in 2011 (875). Vooral jonge mannen vertonen risicovol gedrag.

Zweden scoort het best, met 3 dodelijke slachtoffer per miljoen inwoners, gevolgd door Spanje, Malta en Nederland (telkens vijf slachtoffers).

Aandacht voor rijopvoeding

Touring vindt dat er naast de klassieke rijopleiding ook aandacht moet zijn voor "rijopvoeding". De mobiliteitsorganisatie pleit bij de gewesten, die binnenkort bevoegd worden voor de invulling van de rijopleiding, voor een meer professionele aanpak.

"De opleiding zou in verschillende stappen moeten gebeuren, met eerst minstens zes maanden of 5.000 kilometer opleiding en vervolgens een voorlopig rijbewijs met beperkingen inzake tijdstippen en passagiers en zero tolerance ten aanzien van alcohol en drugs."

In de derde fase pleit Touring voor een training over het vermijden van risico's, het leren kennen van de eigen grenzen en het anticiperen op verkeerssituaties. Ook de sancties op roekeloos rijden moeten strenger.

Om de extra trainingsuren te financieren, vraagt Touring dat 50 miljoen van het geïnde boetebedrag naar de rijopleiding van jongeren zou gaan. (Belga/TE)

Onze partners