Negatieve Belgische reacties op Europees voorstel voor harmonisering verbintenissenrecht

11/10/11 om 17:48 - Bijgewerkt om 17:48

(Belga) Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding stelt voor een optioneel Europees verbintenissenrecht in te voeren. Bedrijven die over de eigen landsgrenzen heen, maar nog steeds binnen de EU, handel willen voeren, zouden er dan voor kunnen kiezen niet de nationale rechtsregels te volgen, maar wel een Europees systeem. In België reageert zowel Test-Aankoop als het VBO negatief.

Ondernemingen die grensoverschrijdend handel willen voeren, zouden goed gediend zijn met een verbintenissenrecht dat in heel de EU geldt, vindt commissaris Reding. Zo zouden ze niet langer in onzekerheid leven over het in een andere lidstaat geldende recht, zouden hun transactiekosten verminderd worden en zouden kmo's een duwtje in de rug krijgen om uit te breiden naar nieuwe markten. "Op dit moment", zegt Reding, "verkoopt slechts 9,3 procent van alle EU-ondernemingen over de grens binnen de EU, waardoor ze minstens 26 miljard euro per jaar mislopen." Test-Aankoop is niet opgezet met het voorstel van de Europese commissie. De concurrentie tussen het optionele Europese recht en de nationale systemen zal de lidstaten op termijn dwingen de inhoud van hun nationale rechtsregels neerwaarts te herzien, vreest de consumentenorganisatie, om zo het concurrentievermogen van de lokale handelaars te vrijwaren. Volgens Test-Aankoop zal dit proces bijgevolg leiden tot een neerwaartse nivellering van de rechten van de consument. Nochtans meent commissaris Reding dat haar voorstel net de consumenten beschermt omdat het een vrije keuze inzake rechtsmiddelen invoert, iets wat momenteel slechts in vijf EU-landen het geval is. Behalve Test-Aankoop, heeft ook het Verbond van Belgische Ondernemingen twijfels bij het voorstel. Maandag al zei gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes zich vragen te stellen bij de reële meerwaarde ervan. De Belgische overheid moet zich nu verzetten tegen "dit schadelijk voorstel dat zelfs de bedrijven niet willen", zegt Test-Aankoop. De organisatie is verheugd dat minister van Justitie Stefaan De Clerck eerder al zei haar bezorgdheden te delen. (JDH)

Onze partners