Nederlandse kabinetsformatie - PvdA-congres stemt in met regeerakkoord

03/11/12 om 15:01 - Bijgewerkt om 15:01

(Belga) Het congres van de Nederlandse sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) stemt in met het regeerakkoord en met deelname in een regering met de conservatief-liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Een resolutie daarover van het partijbestuur werd door het congres in Den Bosch met grote meerderheid gesteund.

Daarmee is de weg definitief open voor het begin van Rutte II, het kabinet bestaande uit VVD en PvdA. Zaterdagavond is waarschijnlijk al de oprichtingsvergadering en komende maandag zal het kabinet beëdigd worden door koningin Beatrix. Onduidelijk is nog of dat in het openbaar gebeurt. Op het congres in Den Bosch spraken verreweg de meeste leden en afdelingen steun uit voor het regeerakkoord dat PvdA-leider Diederik Samsom met VVD-leider Mark Rutte heeft gesloten. Opmerkingen en kritische kanttekeningen waren er wel over onder meer het verkorten van de WW-duur (werkloosheid), over de bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking, over de integratiemaatregelen en over het schrappen van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken. Maar slechts een enkeling keert zich tegen deelname aan een regering met de VVD. Partijleider Diederik Samsom ging in op de meeste vragen en opmerkingen. Na de stemming over het regeerakkoord en regeringsdeelname, stemmen de aanwezige leden nog over enkele tientallen moties die een oproep vormen aan de PvdA-Tweede Kamerfractie. (MVL)

Onze partners