Nederlands staatssecretaris Bleker onder vuur voor ontpolderingsplannen Hedwigepolder

19/04/12 om 14:26 - Bijgewerkt om 14:26

(Belga) De oppositie in de Nederlandse Tweede Kamer heeft forse kritiek op het compromisvoorstel van staatssecretaris voor Landbouw Henk Bleker om de Hedwigepolder gedeeltelijk onder water te zetten. Ook de meerderheidspartijen CDA en VVD zijn niet enthousiast, maar lijken het voorstel wel te steunen. Zo bleek tijdens het debat in het parlement.

Volgens de sociaaldemocratische PvdA is het in een tijd van grote bezuinigingen niet te verantwoorden dat voor de kabinetsplannen minimaal 190 miljoen euro nodig is. De oppositiepartij zou dat geld liever aan zaken als onderwijs besteden. De PvdA vindt dat het kabinet zich aan de in 2005 met Vlaanderen gemaakte afspraken moet houden. Ook D66 stelt dat het plan-Bleker "bakken extra geld" kost: minimaal 70 miljoen in het beste geval, maar meer als Vlaanderen niet meebetaalt of Zeeland Seaports schadevergoeding eist. Gedoogpartner PVV wil dat het kabinet wacht met verdere stappen voor het natuurherstel in Zeeland, totdat de Zeeuwen zich in een referendum hebben kunnen uitspreken over de toekomst van de Hedwigepolder. Voor CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan doet het compromis "pijn", maar "voortzetting van de discussie levert alleen maar verliezers op. Het is een moeilijk moment voor mij en de Zeeuwen", luidde het. De liberale VVD van premier Rutte betwijfelt of met het compromis dat het kabinet voor ogen heeft voor de Hedwigepolder en andere Zeeuwse polders alle financiële risico's zijn afgedekt en of er voldoende draagvlak voor is in Europa, Vlaanderen en in Zeeland. Nederland had eerder aan Vlaanderen beloofd dat de polder helemaal onder water zou komen. Maar het kabinet-Rutte kwam daar op terug. Vlaams minister-president Kris Peeters houdt vast aan de akkoorden met Nederland en wil pas over alternatieven spreken als de Europese Commissie haar fiat geeft. De ontpoldering is nodig voor de verdere verdieping van de Westerschelde. De Tweede Kamer stemt in de loop van deze namiddag over het plan. (KAV)

Onze partners