Nederlands meldpunt seksueel misbruik in katholieke Kerk

13/10/11 om 10:50 - Bijgewerkt om 10:50

(Belga) In Nederland is een burgerlijke stichting die verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte behandeling van meldingen en klachten over seksueel misbruik in de rooms-katholieke Kerk officieel van start gegaan.

De officiële benaming van de organisatie is 'Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland'. "Mijn rol is erop toe te zien dat het werk van de hulpverlening aan slachtoffers, de klachtenafhandeling en de schadeloosstelling optimaal kunnen verlopen door goede voorwaarden te scheppen", zo zegt bestuursvoorzitter en oud-minister (CDA) Karla Peijs. Het vorige meldpunt Hulp & Recht kon de stroom aan misbruikmeldingen niet aan en werd opgedoekt. De klachtencommissie handelt momenteel ruim 500 aanklachten af. In totaal kwamen er ruim 1.500 meldingen van misbruik binnen katholieke instellingen binnen. Klachten die dateren uit 2010, moeten eind van dit jaar afgehandeld zijn. "Wekelijks worden er acht à negen klachten afgehandeld", zegt woordvoerder Ben Spekman. De stichting staat los van de katholieke Kerk. (OSN)

Onze partners