'Natuur in Waaslandhaven terug in toestand van vóór de uitbreiding'

22/08/12 om 15:56 - Bijgewerkt om 15:56

(Belga) De natuurcompensatiegebieden in de Waaslandhaven zorgen ervoor dat op ruim tien jaar tijd de natuur terug in een toestand is van vóór de havenuitbreiding. Dat stelt het jaarverslag 2011 van de Beheerscommissie Natuur Linkerscheldeoever.

De natuurcompensatie komt er door de aanleg van het Deurganckdok (1999) en er wordt ook gecompenseerd voor oudere ingrepen, zoals onder meer de aanleg van het Verrebroekdok en het Vrasenedok. "Bijna alle biotopen scoren weer net zo goed als voor de recente havenontwikkeling", aldus Katrien Weyn van de Beheerscommissie. "Enkel de grote rietgebieden vragen nog wat ontwikkelingstijd." Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stelden vast dat in 2011 elf beschermde soorten vogels, zoals grutto, tureluur en kluut, tot broeden kwamen binnen het Europees beschermde vogelrichtlijngebied. "De meeste daarvan broedden effectief in de compensatiegebieden. Populaties weidevogels beginnen te groeien en ook de kust- en koloniebroeders doen het goed. Met de doorgedreven optimalisatie van het weidevogelbeheer, zullen ook ganzen en smienten naar verwachting meer voedsel vinden binnen de natuurgebieden en minder van landbouwgebieden afhankelijk worden. Toch voldoen de natuurgebieden in de Waaslandhaven nog niet aan de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. "Dat is ook logisch, omdat het behalen van die normen nooit de ambitie was van het compensatieplan. De toestand die het gebied had vóór die ingrepen, was ook niet optimaal." De meeste vogelsoorten bereikten nog geen duurzame populatie en een belangrijk deel broedt bovendien nog in de resterende, verspreide natuur binnen de havengrenzen. (OSN)

Onze partners