'Naturalisatie gevoelig thema voor achterban N-VA' (Theo Francken)

03/01/12 om 13:57 - Bijgewerkt om 13:57

Ondanks stoere taal rondom naturalisaties door N-VA, past de partij netjes de wet toe.

'Naturalisatie gevoelig thema voor achterban N-VA' (Theo Francken)

© ImageGlobe

Het aantal goedgekeurde naturalisatieaanvragen ging ook in 2011 opnieuw omhoog, becijferde socioloog Jan Hertogen.
Bedroeg het aantal goedgekeurde naturalisatieaanvragen in 2009 nog 56 procent en in 2010 69,46 procent, dan was dat in 2011 maar liefst 72,50 procent, zo berekende de linkse socioloog Jan Hertogen. Van de 5804 dossiers die in 2011 in de naturalisatiecommissie van de Kamer (de commissie die vreemdelingen bij wijze van gunst en indien aan de voorwaarden is voldaan de Belgische nationaliteit kan verlenen) definitief werden afgehandeld, kregen er 4204 een positieve beoordeling.

De N-VA doet hier rustig aan mee, merkt Hertogen op. Ondanks stoere taal rondom naturalisaties, past de partij netjes de wet toe, waarvoor hulde, schrijft hij.

Compliment
Een compliment dat Kamerlid Theo Francken, die namens de N-VA in de commissie naturalisaties zitting heeft, met tegenzin in ontvangst neemt. 'Voor alle duidelijkheid: wij zijn er niet tegen dat mensen Belg kunnen worden. De Belgische nationaliteit is heus niet alleen voorbehouden voor wie hier geboren is of een Arisch uiterlijk heeft.'

Wel is de N-VA voor strenge controle. Bovendien is het zo, legt Francken uit, dat veel aanvragen afvallen nog vóór ze de naturalisatiecommissie bereiken, waardoor het goedkeuringspercentage in die commissie uiteindelijk vrij hoog ligt. Ook houdt Hertogen er volgens Francken geen rekening mee dat van de ruim 8000 dossiers die de naturalisatiecommissie in 2011 behandelde, er toch meer dan 2000 weliswaar niet definitief werden verworpen maar wel het stempel 'verdaagd' of 'voorstel tot verwerping' kregen omdat onderdelen van de aanvraag niet deugden.

20 in plaats van 20.000 dossiers
Die naturalisatiekwestie is een gevoelig thema voor onze achterban, geeft Francken toe, maar de N-VA kon de naturalisaties waarvan sprake heus niet tegenhouden. Francken schat dat zijn partij slechts groen licht heeft gegeven voor 'een tweehonderdtal aanvragen, namelijk de dossiers met een recent positief advies van het parket'. In alle andere gevallen hebben de aanvragers hun Belgische nationaliteit alvast niet aan de N-VA te danken.

De meer dan 20.000 naturalisatieaanvragen die nog op een behandeling wachten, zullen nog volgens de begin vorig jaar verstrengde naturalisatiecriteria worden beoordeeld. Maar in de toekomst, zo staat het in het regeerakkoord, en ook de N-VA is er groot voorstander van, zou naturalisatie opnieuw een echte uitzonderingsmaatregel moeten worden. Francken: 'Als dat voornemen wordt uitgevoerd, spreken we nog van 20 in plaats van 20.000 dossiers per jaar.' (HR)

Onze partners