Mario Coppens (ACLVB)
Mario Coppens (ACLVB)
Nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB
Opinie

29/09/16 om 09:08 - Bijgewerkt om 10:15

Nationale betoging: 'Regering-Michel ziet werknemers als Pokémon, maar wij laten ons niet vangen'

De regering moet op zoek naar 4,2 miljard om het gat in de begroting te dichten. 'Ik mag hopen dat ze niet opnieuw de lasten op een éénzijdige manier bij de werknemers en sociaal verzekerden legt', schrijft Mario Coppens, voorzitter van het ACLVB.

Nationale betoging: 'Regering-Michel ziet werknemers als Pokémon, maar wij laten ons niet vangen'

© Vranx

De ACLVB nam vandaag deel aan de nationale betoging in Brussel met de slogan: 'We laten ons niet vangen. Werknemers en sociaal verzekerden zijn geen Pokémons!' De regering-Michel voert immers een eenzijdig beleid waarbij tot nu toe alle opofferingen van de werknemers en sociaal verzekerden moeten komen en grote vermogens gespaard blijven. Het heeft er alle schijn van weg dat regering Michel, werknemers en sociaal verzekerden aanziet als Pokémons. De jacht is nu al twee jaar open en de regering tracht mensen te 'vangen' met misleidende beloftes en loze praatjes zoals 'netto meer verdienen' of 'flexibeler werken is een must voor iedereen'.

Delen

Nationale betoging: 'Regering-Michel ziet werknemers als Pokémon, maar wij laten ons niet vangen'

De sociaal-economische balans van twee jaar regering Michel is mager: minder sociale bescherming, minder overleg, minder koopkracht en langer, harder en flexibeler werken. Het is eenrichtingsverkeer: alle opofferingen moeten van de werknemers en sociaal verzekerden komen, grote vermogens worden gespaard. Overdreven? Jammer genoeg niet! Het sociaal-economisch palmares van deze regering staat niet in verhouding tot wat de bevolking daartoe moest inleveren. Niet in verhouding tot het verlies aan koopkracht. Niet in verhouding tot de aantasting van de arbeidsomstandigheden. Niet in verhouding tot de winsten van de welvarende ondernemingen die verdwijnen in de zakken van de aandeelhouders, eerder dan in de zakken van de werknemers, die bovendien nog eens een indexsprong en loonmatiging op hun bord kregen.

Het regeringsbeleid mist coherentie

Wie de loopbaanduur verlengt tot 66 jaar en nadien tot 67 jaar en morrelt aan de landingsbanen, één van de mogelijkheden om het werk te kunnen volhouden, en van plan is de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur te verlengen, speelt met werknemers als waren ze Pokémons. De heffing op inkomsten uit arbeid verlagen en tezelfdertijd allerlei maatregelen nemen die de koopkracht afremmen, zoals de verhoging van de btw op elektriciteit, is op zijn zachtst uitgedrukt, niet coherent.

Het regeringsbeleid mist rechtvaardigheid

Een grote belastinghervorming beloven en uiteindelijk afkomen met een tekst die noch de inkomsten uit kapitaal, noch de inkomsten uit onroerend goed of de meerwaarden op aandelen belast, dat is verzaken aan een kans om terug enige fiscale rechtvaardigheid te realiseren. De bruggepensioneerden aanpakken en vervolgens ook de mensen in arbeidsongeschiktheid, dat is de ogen sluiten voor het feit dat sommige beroepen het lichaam en de geest uitputten. Het aantal personen in invaliditeit is gestegen van 257.935 in 2010 naar 347.808 in 2015. Het afgelopen jaar waren de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid hoger dan de uitgaven voor werkloosheid.

Vanaf nu is het uitkijken naar nieuwe maatregelen in het kader van de begroting 2017. Er moet een gat gedicht worden van 4,2 miljard euro. Ik mag hopen dat deze keer deze regering niet opnieuw de lasten op een éénzijdige manier bij de werknemers en sociaal verzekerden legt. Ik vraag ook aan deze regering dat ze prioriteit geeft aan onderhandelde oplossingen binnen het sociaal overleg en opnieuw respect toont voor de sociale partners. Iets meer sociale rechtvaardigheid dus, dat is toch niet teveel gevraagd?

Onze partners