N-VA wil strenger toekijken op arbeidsbereidheid werkloze

18/05/10 om 14:30 - Bijgewerkt om 14:30

Werkzoekenden die een passende vacature of beroepsopleiding weigeren kunnen volgens het verkiezingsprogramma van de partij hun uitkering verliezen.

De N-VA wil elke werkzoekende een nieuwe kans op de arbeidsmarkt garanderen, maar verwacht in ruil werk- en opleidingsbereidheid. Als het van de partij afhangt, verliest wie niet ingaat op een passende vacature of beroepsopleiding het recht op een uitkering.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Een 'drietrapsraket' moet elke werkzoekende de garantie bieden dat hij of zij een nieuwe start kan nemen op de arbeidsmarkt.

In een eerste fase, tijdens de eerste zes tot twaalf maanden van de werkloosheid, moet de werkloze intensief begeleid en indien nodig bijgeschoold worden.

Werkzoekenden die langer dan een jaar werkloos zijn, worden
geholpen met een loonkostpremie voor werkgevers uit de privésector die dergelijke werkzoekenden in dienst nemen.

Na twee jaar krijgen werkzoekenden de garantie op een tijdelijke werkervaring in de non-profitsector en de (semi)publieke sector.

'Evenwicht tussen rechten en plichten'

Maar tegenover dat 'recht op werk' staat volgens de partij dat werkzoekenden een 'passend gevolg' moeten geven aan het aanbod.

Danny Pieters, hoogleraar socialezekerheidsrecht en kandidaat op de Senaatslijst, zei dinsdag dat de N-VA een nieuw evenwicht wil tussen de rechten en de plichten van werkzoekenden door toe te zien op hun werk- en opleidingsbereidheid.

Wie niet ingaat op een passende vacature of beroepsopleiding, verliest zijn of haar recht op een uitkering. Een werkloosheidsuitkering is geen eeuwig verworven recht, aldus Pieters.

Onze partners