N-VA wil onderzoek naar deal Defensie met omstreden wapenhandelaar

27/04/13 om 10:20 - Bijgewerkt om 10:20

N-VA vraagt een grondig onderzoek naar de verkoop door het Belgische leger van 35 helikopters en 2 vliegtuigen tussen 2009 en 2012 aan een omstreden wapenhandelaar.

N-VA wil onderzoek naar deal Defensie met omstreden wapenhandelaar

© Belga

N-VA vraagt een grondig onderzoek naar de verkoop door het Belgische leger van 35 helikopters en 2 vliegtuigen tussen 2009 en 2012 aan een omstreden wapenhandelaar. Het Belgische leger verkocht tussen 2009 en 2012 35 helikopters en 2 vliegtuigen aan D.V., de directeur van een Brusselse firma die door justitie en inlichtingendiensten verdacht wordt van onder meer inbreuken op de wapenhandel, zo onthullen De Morgen en La Libre Belgique. Defensie was volgens de kranten op de hoogte van de verdenkingen, maar dat was geen bezwaar.

Een aantal van die wapens kwam volgens DM en LLB uiteindelijk terecht in Madagaskar, waar ze in 2010 ter beschikking van het leger werden gesteld door president Andry Rajoelina, die een jaar eerder een staatsgreep had gepleegd.

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wou geen commentaar kwijt aan De Morgen. D.V. gewaagt in de krant van een 'Malagassisch politiek complot', ontkent dat hij ook maar één misdrijf begaan heeft en beklemtoont dat hij nooit veroordeeld is door het gerecht.

N-VA vraagt onderzoek

N-VA-Kamerlid Theo Francken kondigt aan dat zijn partij De Crem zal ondervragen in het parlement over de verkoop van de wapens aan D.V. 'Het kan niet zijn dat Belgisch wapentuig via een tussenstation terechtkomt bij regimes die de wapens tegen de eigen bevolking gebruiken of die wapens inzetten om de bevolking te onderdrukken', reageert Francken.

Hij vindt het markant dat hoewel de inlichtingendiensten voor D.V. waarschuwden, de leveringen toch plaatsvonden. 'Ofwel is die informatie niet tot bij de verkoopdienst geraakt, ofwel hebben ze die naast zich neergelegd', stelt hij.

Kamercommissie

Daarnaast merkt Francken op dat deze legislatuur de Kamercommissie voor de controle op wapenhandel, vervat in het Kamerreglement, nog niet is samengekomen. Hij vermoedt dat dit te maken heeft met de splitsing van de wapenwetgeving. Door die splitsing bestaat er vandaag een Vlaams en Waals wapendecreet. Defensie valt daar echter niet onder en heeft interne processen.

Francken kondigde nog aan te zullen vragen om die commissie samen te roepen.

UPDATE: 'Maak parlementscommissie bevoegd voor verkopen bij Defensie' (Groen)Minister De Crem moet klaarheid scheppen over de criteria die Defensie hanteert, vindt Groen. Kamerlid Wouter De Vriendt: 'Het is bijzonder verontrustend dat het bestaan van een dossier over de kandidaat-koper bij het gerecht en de militaire inlichtingendienst geen beletsel vormt voor de verkoop van oorlogstuig. Dit maakt duidelijk dat de bestaande wetgeving onvoldoende is om te voorkomen dat Belgische wapens in conflictgebieden terechtkomen en dat er geen controle is op het eindgebruik ervan. De regering moet deze lacunes in de federale wapenwet dichten'.

Voor Groen is het duidelijk dat de rapporten over wapenverkoop door Defensie die aan het parlement ter beschikking worden gesteld, ontoereikend zijn. 'Daarom stel ik als voorzitter van de kamercomissie Legeraankopen voor om de controlebevoegdheid van deze commissie uit te breiden tot de verkoop van militair materiaal'.

De Commissie Legeraankopen werkt achter gesloten deuren en kan elk aankoopdossier bij Defensie opvragen, krijgt elk trimester een overzichtsnota en wordt in een vroege fase geïnformeerd over elke geplande aankoop. Eenzelfde manier van werken wil Groen toepassen op de verkoop van militair materieel. 'Als voorzitter zal ik een brief richten aan de Kamervoorzitter André Flauhaut en Minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de controlebevoegdheid van de commissie uit te breiden'. (Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners