N-VA wil Maggie De Block tweede kans geven

11/01/12 om 21:09 - Bijgewerkt om 21:09

Oppositiepartij N-VA benadrukt dat Open VLD-voorzitter De Croo "een kapitale fout gemaakt heeft door iemand op het dossier te zetten die het dossier niet kent", maar toonde zich wel bereid De Block enig respijt en "een tweede kans" te geven.

N-VA wil Maggie De Block tweede kans geven

© Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block stelde tijdens haar eerste publieke optreden als staatssecretaris in de Kamer haar beleidsnota voor. Dat gebeurde onder massale persaandacht en tegen een achtergrond van scherpe commentaren over haar dossierkennis in de media. "Op de opmerkingen over mijn persoon wil ik niet ingaan", stelde ze meteen duidelijk.

Toch weerhield dat de oppositie er niet van meermaals te verwijzen naar haar "gebrek aan dossierkennis". Zo benadrukte N-VA'er Theo Francken meteen dat Open VLD-voorzitter Alexander De Croo "een kapitale fout gemaakt heeft door iemand op het dossier te zetten die het dossier niet kent", hoewel het om een kwestie gaat "waarvan heel veel mensen vinden dat het zo echt niet verder kan".

De gevoeligheid van het dossier erkende De Block meteen. Haar doel is dan ook "een correct asiel- en migratiebeleid", waarvoor het regeerakkoord volgens haar al "een duidelijk werkkader schetst". Zo zal de asielprocedure bijvoorbeeld grondig wordt ingekort tot zes maanden, terwijl dat voor een reeks veilige landen" zelfs maar vijftien dagen zal zijn.

Nieuwe asielaanvragen in 2012 binnen de drie maanden behandelen

Voor die inkorting wil De Block dat het commissariaat-generaal maandelijks 1.850 dossiers onderzoekt en nieuwe dossiers in 2012 op drie maanden afhandelt. Specifiek voor de "veilige landen" hoopt ze tegen april ook een lijst aan de ministerraad te kunnen voorleggen, al vereist dat nog overleg met collega van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Tegelijk moeten de misbruiken eruit. Zo wil de liberale politica het aantal meervoudige asielaanvragen - vaak gebruikt om de procedures eindeloos te laten aanslepen - sterk ontmoedigen, door beter af te lijnen welke "nieuwe elementen" nog aanvaardbaar zijn. Groen-Kamerlid Meyrem Almaci drong echter meteen aan op de nodige omzichtigheid, aangezien "tot 50 procent van de mensen die een tweede aanvraag indienen groen licht krijgen". "Nieuwe elementen brengen met andere woorden toch iets wezenlijks bij in het dossier", oordeelde ze.

Verblijf om medische redenen Ook de fraude met het verblijf om medische redenen wil De Block aanpakken. Dat het aantal aanvragen daarvoor op een jaar tijd quasi verdubbelde tot bijna 10.000 wijst voor haar duidelijk op misbruik, waardoor bovendien de asielopvang overvol raakt.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri waarschuwde evenwel meteen om asielzoekers niet van bij de start tot een keuze te dwingen tussen asiel en een verblijf om medische redenen. "Zo creëer je een nieuwe toegangspoort", klonk het. "Het moet een uitzondering zijn voor mensen die hier legaal zijn, maar door ziekte plots niet terugkunnen."

Terugkeerbeleid

Over haar terugkeerbeleid was De Block erg duidelijk. "Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, moet ook vertrekken. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet", klonk het fors. Ze heeft alvast een coördinatiegroep uit de grond gestampt om de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, Buitenlandse Zaken, de federale politie en justitie te stroomlijnen. Met een nieuw terugkeercentrum hoopt ze dat ook op het terrein snel tastbaar te maken.

Heel wat Kamerleden voelden De Block voorts aan de tand over het uitwijzen van illegale delinquenten. "Daar is op korte termijn een oplossing voor nodig", onderstreepte SP.A-fractieleidster Karin Temmerman. "We mogen echt niet nog een jaar of langer wachten op een degelijke oplossing." Ook CD&V'er Lanjri en N-VA'er Francken wil de criminelen die illegaal in België zijn "nu onmiddellijk verwijderen", desnoods vanuit een aparte afdeling van een bestaand asielcentrum.

Tweede kans

Oppositiepartij N-VA toonde zich tot slot wel bereid De Block enig respijt en "een tweede kans" te geven, maar voor Groen-Kamerlid Almaci is een gebrek aan visie nu al duidelijk. "Het systeem is failliet en u werkt in een ruïne", besloot ze. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners