N-VA wil maatregelen begroting steunen

07/01/11 om 20:10 - Bijgewerkt om 20:10

De partij reageert op het voorstel van Didier Reynders om de huidige regering bevoegdheden te geven voor de begroting 2011.

De N-VA staat achter het voorstel van MR-voorzitter Didier Reynders om de regering van lopende zaken bevoegdheden te geven om de begroting 2011 aan te pakken. Kamerfractieleider Jan Jambon zei zondag dat zijn partij daarvoor steun wil geven in het parlement.

Reynders had zaterdag in enkele kranten het voorstel gedaan om de regering van lopende zaken de mogelijkheid te geven maatregelen te nemen voor de begroting 2011omdat de situatie op de financiële markten 'ernstig' is. De ontslagnemende regering zou dan ook eventueel het dossier asiel en migratie kunnen aanpakken.

Beperkte duur

Reynders wil de ontslagnemende regering die bijkomende beperkte bevoegdheden geven voor een beperkte duur. Hij sprak over enkele maanden, tot het einde van de crisis en tot er een akkoord is over de staatshervorming.

In De Zevende Dag (Eén) verduidelijkte Reynders zondag dat het niet zou gaan om een nieuwe regering of noodregering die een regeerverklaring opstelt of het vertrouwen aan het parlement vraagt. Het gaat wel om de huidige regering met een beperkt programma, aldus de ontslagnemende vicepremier.

Hij wil daarover nieuwe afspraken met de regering van lopende zaken. Maar omdat die geen meerderheid meer heeft aan Vlaamse kant wil Reynders daarover ook afspraken met de N-VA.

'N-VA zal zich constructief opstellen'

Jambon zei zondag, ook in De Zevende Dag, dat zijn partij zich in het parlement constructief zal opstellen. Hij wees erop dat de N-VA dat al in oktober vorig jaar aan de regering-Leterme had voorgesteld. 'De financiële markten vragen ons niet zozeer om een nieuwe regering op te stellen, maar wel om de sanering van onze begroting in te zetten', aldus Jambon.

Hij zei dat de N-VA als grootste partij van het land haar verantwoordelijkheid wil nemen en de financiële markten tot rust wil brengen. Maar de steun van de N-VA in het parlement mag volgens Jambon niet beschouwd worden als een blanco cheque.

Zo wil de partij alleen maar steun geven als duidelijk is dat de onderhandelingen over de staatshervorming intussen kunnen doorgaan. Jambon benadrukte dat de N-VA geen vertrouwen zal geven aan een regering zonder communautair akkoord. De partij wil nog bekijken of ook de dossiers asiel en migratie in het pakket met beperkte bevoegdheden kunnen zitten.

CD&V en SP.A tegen 'noodregering'

CD&V en SP.A hadden zaterdag afwijzend gerageerd op het voorstel van Reynders. Volgens CD&V komt dat voorstel wel degelijk neer op een noodregering en is de partij daar tegen gekant.

'We zijn altijd tegen de formule van een noodregering geweest. We
hebben nood aan een volwaardige regering met een communautair akkoord, niet aan tussenformules', zo luidde het. In afwachting van een dergelijke regering met volheid van bevoegdheid is het volgens CD&V aan de regering in lopende zaken om zo goed als mogelijk op de winkel te passen.

Ook de SP.A liet in een reactie op het voorstel van Reynders weten dat ze niet wil weten van de oprichting van een 'noodregering'. Volgens de partij is er na vier jaar 'stilstand' nood aan een krachtdadige regering die niet alleen de staatshervorming aanpakt, maar ook de socio-economische uitdagingen.

Onze partners