N-VA wil investeren in de mensen in het onderwijs in plaats van in structuren

31/08/12 om 16:21 - Bijgewerkt om 16:21

(Belga) N-VA zet in haar onderwijsvisie de leerling, leerkracht en schooldirecties centraal. Daarom wil de partij investeren in mensen - leerkrachten en leerlingen - in plaats van in structuren. Dat was de boodschap van fractieleider Kris Van Dijck, die vrijdag samen met zijn fractiegenoten uit de commissie Onderwijs de brochure "Investeren in kennen en kunnen" voorstelde waarin de onderwijsvisie van de partij in tien prioriteiten werd vertaald.

N-VA ziet de school als de motor voor gemeenschapsvorming en pleit daarvoor voor het invoeren van een vak maatschappelijke oriëntatie en het openstellen van de schoolgebouwen na de schooluren. Om het technisch en beroepsonderwijs zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt te laten aansluiten, is er nood aan een sterk partnerschap tussen scholen en bedrijven. De partij wil een inclusief en integraal taalbeleid Nederlands voeren: Nederlands is een must, meertaligheid een troef. Voorts staat N-VA achter een brede, algemene vorming voor alle leerlingen, zonder daarom een brede eerste graad in te voeren, maar met uitdagingen voor zowel de zwakkeren als sterkere leerlingen. Aangezien leerkrachten en directies de spilfiguren van het onderwijs zijn, pleit N-VA voor bijzondere inspanningen voor hen. De kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleiding moet omhoog en beginnende leerkrachten dienen beter ondersteund te worden. Om meer zij-instromers aan te trekken moeten competenties meespelen bij de verloning. Directies verdienen een betere ondersteuning en verloning. N-VA wijst ook op de verantwoordelijkheid van de ouders en wil de toestroom naar het hoger onderwijs afremmen, onder meer met een verplichte, maar niet-bindende oriëntatieproef. Daarnaast pleit de partij voor een moderne en behoeftedekkende schoolinfrastructuur, en efficiëntere structuren - door onder meer een grondige hervorming van de Centra voor leerlingenbegeleiding. Tot slot heeft N-VA ook aandacht voor het capaciteitsprobleem in Brussel en uitdagingen in de Rand. (KAV)

Onze partners