N-VA pleit in Leuvense gemeenteraad voor invoering van lage-emissiezone in binnenstad

26/01/16 om 02:23 - Bijgewerkt om 02:23

Bron: Belga

(Belga) N-VA-fractieleider Zeger Debyser heeft maandagavond in de Leuvense gemeenteraad gepleit voor een haalbaarheidsstudie om de effecten te onderzoeken van de invoering van een lage-emissiezone in het stadscentrum. Milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a) wees het voorstel af en stelde dat het stadsbestuur door uitbreiding van autoluwe en autovrije gedeelten mikt op een algemene vermindering van het autoverkeer.

Debyser wees op de nefaste effecten van het fijn stof op onze gezondheid en de resultaten van recente metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij in de Bondgenotenlaan in Leuven die wijzen op hoge concentraties fijn stof door gemotoriseerd verkeer. Verwijzend naar het feit dat in Europa reeds een 70-tal steden en gemeenten dergelijke lage-emissiezones invoerden stelde Debyser dat Leuven, dat in Europa aan de top wil staan op vlak van gezondheidszorg, niet mag achterblijven op dat vlak. Volgens Ridouani komt men in het buitenland echter terug op beperkende maatregelen ten aanzien van slechts een klein aantal vervuilende wagens omwille van de vaststelling dat het effect beperkt is. "In Antwerpen is de invoering van een lage emissiezone bovendien asociaal omdat wie het kan betalen toch nog onbeperkt zal mogen rond rijden. Met ons nieuw circulatieplan in de binnenstad viseren we een algemene beperking van het autoverkeer. Samen met Option werken we bovendien aan een constante meting van de luchtkwaliteit door slimme technologie te integreren in straatverlichting", aldus Ridouani. (Belga)

Onze partners