N-VA krijgt kritiek van andere Vlaamse partijen

04/10/10 om 11:24 - Bijgewerkt om 11:24

Groen! vindt het ultimatum dat de N-VA heeft gesteld verkeerd. Ook CD&V stelt zich vragen.

De N-VA krijgt kritiek van de andere Vlaamse partijen die aan de onderhandelingen over de staatshervorming deelnemen wegens het ultimatum dat ze zondag aan de Franstalige partijen stelde.

De N-VA eiste zondag in een mededeling duidelijkheid van PS, CDH en Ecolo over het feit of de overheveling van een deel van de personenbelasting bespreekbaar is of niet. Zoniet heeft verder onderhandelen volgens de Vlaams-nationalisten geen zin.

De drie Franstalige partijen reageerden daarop met een gemeenschappelijke mededeling waarin ze vroegen dat de twee koninklijk bemiddelaars de zeven partijen (N-VA, PS, CD&V, CDH, SP.A, Ecolo en Groen!) zouden bijeenroepen om de toestand te evalueren. PS, CDH en Ecolo gingen niet in op het ultimatum en lieten weten dat de onderhandelingen wat hen betreft moeten voortgezet worden.

Jean-Claude Marcourt (PS) herhaalde maandagochtend op de RTBF-radio dat hij nog in een oplossing gelooft. Volgens hem kan er gepraat worden over een 50-50-verdeling van de financiering tussen de federale staat en de deelstaten en over een gedeeltelijke overheveling van de personenbelasting.

Kritiek Groen! en CD&V

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien noemde het N-VA-ultimatum op Radio 1 maandagochtend geen goed idee. Hij hekelt dat de N-VA in de media geen toegevingen wil doen aan de Franstaligen, maar van de Franstaligen verwacht dat zij dat wel doen.

'Met het ultimatum vraagt de N-VA eigenlijk: Ga op voorhand in uw blootje staan als toegangsticket voor de onderhandelingstafel', zo luidde het scherp. Inhoudelijk is Groen! het wel eens met de N-VA en de andere Vlaamse partijen dat er een gedeeltelijke splitsing moet komen van de personenbelasting.

Ook CD&V stelt zich vragen luidens de VRT-radio. Bij het begin van het partijbureau van de Vlaamse christendemocraten was te horen dat CD&V het niet kan appreciëren dat de N-VA haar ultimatum heeft gesteld zonder overleg.

Ontslagnemend vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) riep de zeven partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over een nieuwe regering op om de dialoog voort te zetten. Hij riep ook op om alle dubbelzinnigheden en onduidelijkheden op te heffen.

Vanackere stelt voor om de zaken anders te formuleren dan de N-VA doet, die van de overdracht van de personenbelasting een conditio sine qua non maakt voor het voortzetten van de onderhandelingen. 'Er is nood aan meer responsabilisering en van de Franstalige kant is de wil er, maar dat moet geconcretiseerd worden', aldus Vanackere.

Onze partners