'N-VA is copy paste Open VLD en omgekeerd'

29/10/13 om 10:16 - Bijgewerkt om 10:17

De krantencommentatoren zien in het nieuwe N-VA-programma vooral veel blauwe, liberale accenten. En een gebrek aan cijfers, geld en uitleg over hoe de N-VA haar voorstellen wil realiseren.

'N-VA is copy paste Open VLD en omgekeerd'

Bart De Wever (N-VA) en Alexander De Croo (Open VLD) © BELGA

Het Laatste Nieuws: 'N-VA is copy paste Open VLD en vice versa'

In Het Laatste Nieuws ziet Jan Segers de Vlaamse leeuw van N-VA blauw kleuren. Ook Segers ziet een onomwonden liberaal programma. Daarnaast verbaast hij zich erover dat N-VA zegt communautaire rust te willen, maar 'wel alles en iedereen - op onze militairen en asielzoekers na - naar Vlaanderen wil overhevelen'. Is het confederalisme van N-VA geen staatshervorming dan, vraagt Segers retorisch. Het is een eeuwige paradox voor de N-VA, ziet Segers: 'Als De Wever zijn zin wil krijgen, zal hij de revolutie moeten uitroepen. De paradox is dat werkelijk niets van wat de N-VA voorstelde revolutionair is.' Volgens Segers is N-VA copy paste van Open VLD, en vice versa. Het enige verschil is, aldus nog Segers, dat binnen 'de onwrikbare constructie België de Open VLD realisten zijn, en de N-VA utopisten.'

De Standaard: 'N-VA wordt een partij als een ander'

Opiniërend hoofdredacteur van De Standaard Bart Sturtewagen noemt de plannen van N-VA 'niet revolutionair'. 'De teksten roepen herinneringen op aan de VLD van Guy Verhofstadt van de jaren negentig.' Sturtewagen merkt op dat de financiële haalbaarheid van de plannen door de N-VA 'voorlopig in het midden' wordt gehouden. Daardoor wordt de N-VA 'stapje voor stapje een partij als een andere'. Daartoe gedwongen door haar omvang, 'en de wil om die te behouden'. Volgens Sturtewagen heeft de N-VA immers het meest te winnen in het centrum.

Het Nieuwsblad: 'Levensgrote vraagtekens: met wie wil N-VA dit doen?'

In Het Nieuwsblad schrijft hoofdredacteur politiek Liesbeth Van Impe dat het duidelijker is geworden wat de N-VA wil doen. 'Maar hoe en met wie, dat blijven open vragen. (...) De voorgestelde fiscale maatregelen kosten in elk geval miljarden en het werd niet duidelijk waar dat geld vandaan moet komen.' Van Impe stelt dat het goed klinkt te zeggen dat je zwaar zal snijden in de uitgaven, maar dat dan ook moet volgen waar zal gesneden worden, en wat daar de gevolgen van zijn. Uit de plannen van N-VA leert Van Impe dat de partij hoopt geld te halen uit de ontmanteling van België; ook al blijft ook onduidelijk hoe die ontmanteling in het werk moet gaan. Slotvraag tenslotte: 'Met wie denkt N-VA dit programma te realiseren?'

De Morgen: 'De blinde vlek in het centennationalisme'

In De Morgen bespeurt Bart Eeckhout een blinde vlek in de plannen van N-VA. De Vlaams-nationalisten zeggen niets over de bevoegdheden waarover de Vlaamse regering beschikt, klinkt het. Eeckhout focust op waar N-VA niet of weinig over spreekt. 'De Verandering voor Vooruitgang die de N-VA aan haar kiezers belooft, moet dus uitsluitend komen van nieuwe structuurhervormingen (...). De blinde vlek van de bestaande Vlaamse bevoegdheden is opmerkelijker dan die van het ontbrekende kostenplaatje bij de N-VA-voorstellen.' Eeckhout analyseert dat N-VA met 'niet-revolutionaire' plannen 'expliciet op het liberale terrein gaat spelen'. Ze presenteren zich daarmee als alternatief voor de traditionele liberalen, 'die niet van onder de vleugels van de PS raken.'

Gazet van Antwerpen: 'En nu nog centen en partners vinden'

Ook in De Gazet van Antwerpen klinkt de opmerking: 'En nu nog centen en partners vinden'. Editorialist Paul Geudens ziet 'geen sociaal bloedbad, maar toch een redelijk rechts' programma, met enkele voorstellen 'die iedereen als muziek in de oren moet klinken'. 'Dé vraag is echter hoeveel dat allemaal kost (...)' Tweede vraag: 'Waar vindt de N-VA medestanders'? De N-VA zal incontournable moeten worden, wil ze dit programma gerealiseerd zien, aldus Geudens.

Lees meer over:

Onze partners