N-VA grijpt de macht

03/07/12 om 16:18 - Bijgewerkt om 16:18

' Ik denk dat we de taal van de macht zullen moeten spreken.' Knack sprak met Ben Weyts en Theo Francken, twee radicale N-VA'ers in de federale Kamer.

Nu Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk wordt gesplitst, doet de N-VA niet mee. Het is het impotente Vlaams-nationalisme: als het moment suprême zich aankondigt, laten jullie het afweten. Ben Weyts: Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Wij steunen deze splitsing van B-H-V niet omdat het een stap achteruit is. De hoofdreden om B-H-V te splitsen was: de taalgrens bevestigd zien; de Franstaligen diets maken dat ze in Halle-Vilvoorde wonen en niet in Brussel. Wie in Vlaanderen woont, past zich aan de Vlamingen aan. We verwachten dat van migranten, dus ook van Franstaligen.

Met deze 'splitsing' van B-H-V wordt de taalgrens nog meer poreus! Er komen nog meer privileges voor de Franstaligen. Eigen magistraten, bijvoorbeeld. In Waals-Brabant vraagt en krijgt geen enkele Vlaming dat hij bij het parket van Nijvel door eigen volk wordt bediend. Waarom in Vlaams-Brabant dan wel? Door al die speciallekes zullen de Franstaligen die bij ons wonen zich nog meer in Brussel wanen dan voordien.

Theo Francken: Ik ken die redenering ook wel: 'Zowel het FDF als de N-VA gaat niet akkoord, dus het zal wel een goed compromis zijn.' Dat is van de pot gerukt. Waar het op lange termijn om gaat, is erg accuraat omschreven door Christian Behrendt, constitutionalist en huisideoloog aan de PS. Halle-Vilvoorde is een van de rijkste arrondissementen van het hele land. Als België uiteenvalt, en het komt tot een internationale arbitrage, kunnen de Franstaligen een claim leggen op Halle-Vilvoorde.

Want zo zal dat natuurlijk gaan: er zullen dan altijd onderhandelingen volgen. En dan hebben de Franstaligen een sterk argument voor hun stelling dat dit gebied toch niet écht tot Vlaanderen behoort, dat uit de wetgeving blijkt dat het eigenlijk een gebied is met zwaar tweetalig profiel. En dat is juist wat de N-VA niet wilde. Wij wilden dat het statuut voor B-H-V voor eens en voor altijd duidelijk zou zijn.

Nu zal het een twistgebied blijven. Daarom is dit akkoord een uitstekende zaak voor de PS. Bij de finale gesprekken zal over Halle en Vilvoorde nog altijd onderhandeld moeten worden.

Is dat het N-VA-perspectief: eindelijk uitzicht op de finale onderhandelingen over België? Theo Francken: Waarom niet? Ik heb die PS-nota toch niet geschreven? En de tekst is uitgelekt nog voor de onderhandelingen echt bezig waren: het past volledig in het Franstalig Plan B.

De vraag is of jullie na de verkiezingen van 2014 niet in het verkeerde parlement zitten? Zelfs de 'linkse' Gravensteengroep pleit voor een 'ontgrendeling' van het Belgische bestel: eenzijdige stappen vanuit het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Ben Weyts: Ik denk dat we de taal van de macht zullen moeten spreken. U had het over 'impotent Vlaams-nationalisme': de peilingen suggereren nochtans dat voor de N-VA het zaad aan het kiemen is. Ik denk inderdaad dat we in 2014 eerst in onze eigen democratie, dus in Vlaanderen, het laken naar ons toe moeten trekken en van daaruit de federale gesprekken aanvatten. Dan spreek je vanuit een heel andere machtspositie dan vandaag. (WP)

Lees meer over:

Onze partners