'N-VA'ers weten werkelijk niets af van Brussel' (Olivier Maingain)

08/01/14 om 07:31 - Bijgewerkt om 07:34

Bron: Knack

In een interview met Knack pleit FDF-voorzitter Olivier Maingain voor een cordon sanitaire rond de N-VA. 'We moeten elke vorm van institutionele chantage onmogelijk maken. Dat kan alleen door een partij zoals de N-VA na de verkiezingen buitenspel te zetten.'

'N-VA'ers weten werkelijk niets af van Brussel' (Olivier Maingain)

Olivier Maingain © Franky Verdickt

Maingain kreeg de voorbije weken een zware politieke tegenslag te verwerken. Damien Thiéry, waarnemend burgemeester van Linkebeek en een van de drie resterende federale FDF-volksvertegenwoordigers, maakte in de kerstvakantie onverwacht zijn overstap naar de MR bekend. Het communautaire extremisme van voorzitter Maingain zou het FDF in een doodlopend straatje hebben gemanoeuvreerd.

Volgens Thiéry is uw compromisloze houding koren op de molen van de N-VA.

Maingain: Alsof ikzelf of mijn partij ook maar enige invloed zouden hebben op de publieke opinie in Vlaanderen of op de score van de N-VA. Wat een onzin. Maar ik ben een federalist, geen confederalist of separatist, en daardoor de antipode van Bart De Wever.

Ik sta ideologisch lijnrecht tegenover de N-VA, net zoals tegenover alle andere nationalisten in Europa. Ik bestrijd Vlaams-nationalisten dus niet omdat het Vlamingen zijn, wel omdat het nationalisme diametraal tegengesteld is aan mijn Europese, federale overtuigingen.

De N-VA zou na de verkiezingen in Brussel de grootste Vlaamse partij kunnen worden. Maar volgens u moet de N-VA in een cordon sanitaire. Er mag onder geen beding mee worden samengewerkt.

Maingain: Dat lijkt me logisch. Het confederalisme van de N-VA is de ontkenning van het bestaan van het Brussels gewest. Wie Brussel zijn bestaansrecht ontzegt, kan toch geen aanspraak maken op het bestuur ervan? De andere Vlaamse partijen in het Brussels parlement zullen na de verkiezingen dus blijk moeten geven van veel wijsheid. We moeten namelijk elke vorm van institutionele chantage onmogelijk maken. Dat kan alleen door een partij zoals de N-VA na de verkiezingen buitenspel te zetten.

Wat dacht u eigenlijk toen u de plannen van de N-VA voor Brussel hoorde?

Maingain: Dat die N-VA'ers werkelijk niets van Brussel afweten. Geen enkele Brusselaar wil dat er tussen Brusselaars wordt gediscrimineerd op basis van taal. Geen enkele Brusselaar wil de invoering van een subnationaliteit. Stel je voor dat de N-VA verschillende sociale stelsels zou invoeren in Antwerpen, maar dan op grond van de afkomst of de huidskleur van de Antwerpenaren. Hoe absurd zou dat zijn?

Het volledige interview met Olivier Maingain over de komende verkiezingen, Brussel en de Vlaamse Rand leest u deze week in Knack.

Lees meer over:

Onze partners