N-VA en CD&V betreuren mislukking preformatie

03/09/10 om 17:20 - Bijgewerkt om 17:20

Ook in het nieuw voorstel van de preformateur zat er volgens Bart De Wever geen enkele garantie voor een nieuwe financieringswet.

N-VA en CD&V betreuren mislukking preformatie

© Reuters

Het ultiem voorstel van preformateur Elio Di Rupo komt helemaal niet tegemoet aan de verzuchtingen van de overgrote meerderheid van de Vlamingen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. In een mededeling schrijft hij het mislukken van de preformatie te betreuren.

Volgens De Wever verschilde het nieuwe voorstel nauwelijks van het vorige, 'op enkele cosmetische ingrepen na'. Er zou opnieuw structureel geld aan Brussel gegeven worden, zij het 250 miljoen euro per jaar in plaats van 300 miljoen, aldus De Wever.

'Op die manier zouden de Franstaligen verzekerd blijven van minstens 1 miljard euro op legislatuurbasis, net zoals in het oorspronkelijke voorstel van de preformateur, terwijl de Vlamingen geen enkele garantie zouden hebben dat de door hen gevraagde nieuwe financieringswet er wel degelijk komt'.

Het enige wezenlijke verschil in het nieuwe voorstel is volgens De Wever dat er wordt gespecifieerd hoe het geld precies aan Brussel moet worden overgemaakt en waarvoor het uitgegeven zal worden. 'Dat was echter uiteraard nooit het punt van geschil'.

'In het licht van wat er de voorbije week gebeurd is, de manifeste en herhaalde pogingen om de N-VA te isoleren en onder druk te zetten, stellen we vandaag vast dat het nieuwe voorstel helemaal niet tegemoet komt aan de verzuchtingen van de overgrote meerderheid van de Vlamingen', zo schrijft de N-VA-voorzitter.

'Geen financiële responsabilisering'

Die willen een staatshervorming waarbij alle overheden in dit land financiële verantwoordelijkheid dragen en de tering naar de nering zetten, aldus De Wever.

'Een staatshervorming zonder financiële responsabilisering heeft geen enkele zin. Maar die zekerheid krijgen de Vlamingen niet. Tegelijk eisen de Franstaligen wel de zekerheid dat Brussel meer geld krijgt. Dat kan men moeilijk een evenwichtig voorstel noemen'.

De N-VA zegt te betreuren dat men er niet in geslaagd is om de posities van Vlamingen en Franstaligen dichter bij elkaar te brengen.

Nochtans was een compromis best mogelijk, aldus De Wever. 'Tijdelijk geld voor Brussel dat structureel wordt wanneer de nieuwe financieringswet in werking treedt. Op die manier zouden zowel de Vlamingen als de Franstaligen er alle belang bij hebben dat die nieuwe financieringswet er ook wel degelijk zou komen. Maar wederzijds vertrouwen was blijkbaar te veel gevraagd. Een gemiste kans'.

De Wever zegt tenslotte dat hij geen zwarte piet wil doorschuiven aan wie dan ook. 'De mislukking van deze preformatie is de verantwoordelijkheid van alle partijen aan tafel', aldus de N-VA-voorzitter.

CD&V: neen tegen voorstel financiering Brussel

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke zegt in een mededeling te betreuren dat het overleg tussen preformateur Di Rupo en de zeven partijen niet tot een akkoord heeft geleid over Brussel-Halle-Vilvoorde en de financiering van Brussel.

' Wij werkten hard mee aan een oplossing en formuleerden mee mogelijke uitwegen, maar een akkoord bleek finaal niet mogelijk', aldus Beke. Hij zegt dat CD&V niet kon instemmen met het definitieve voorstel over de financiering van Brussel.

'Hoewel wij bereid zijn mee te werken aan een oplossing voor de financiële problemen van het hoofdstedelijk gewest, konden wij niet instemmen met een structurele financiële regeling die onvoldoende geïntegreerd was in de bijzondere financieringswet', aldus de CD&V-voorzitter.

Een grote financiële voorafname is volgens Beke niet verantwoord op een moment dat ons land op zoek moet naar 25 miljard besparingen.

'Ten gronde blijven wij ervan overtuigd dat een oplossing voor de communautaire uitdagingen in ons land mogelijk en noodzakelijk is, met meer autonomie en meer verantwoordelijkheid voor de deelstaten. CD&V blijft bereid daaraan mee te werken', aldus Beke.

Onze partners