N-VA: 'Afwijzing loonsvermindering senatoren is geen goed idee'

07/06/13 om 10:13 - Bijgewerkt om 10:13

Het Bureau van de Senaat heeft beslist om de vermindering van de weddes van de senatoren met vijf procent dit jaar niet door te voeren.

N-VA: 'Afwijzing loonsvermindering senatoren is geen goed idee'

© Franky Verdickt

Louis Ide, quaestor in de Senaat voor N-VA, reageert verbaasd op het nieuws om de loonsvermindering van 5 procent niet door te voeren. "Er was afgesproken dat men geen beslissing zou nemen tot de vergadering van de G7, de zeven parlementsvoorzitters van het land", zegt Ide.

Op die vergadering zou N-VA verdedigen dat alle parlementen de vermindering moeten doorvoeren. Volgens Ide was er binnen de quaestuur, waar ook Bert Anciaux (SP.A) en Olga Zrihen (PS) zitting in hebben, een akkoord om de 5 procent afhouding te behouden. Louis Ide wijst er ook op dat onder de bureauleden afgesproken was niet over de zaak te communiceren tot de vergadering van de parlementsvoorzitters.

Volgens Bert Anciaux hebben enkel SP.A, PS en Ecolo zich uitgesproken voor het behoud van de vermindering van de weddes van senatoren met 5 procent. "N-VA heeft
zich niet uitgesproken tijdens de vergadering omdat er geen eensgezindheid zou zijn in de fractie", aldus Anciaux.

Di Rupo: 'Ook parlementen moeten besparen door economische crisis'

Momenteel heeft enkel de Kamer de besparingsmaatregel goedgekeurd. De parlementen van gemeenschappen en gewesten hebben de weddes van hun leden niet verminderd. Dat zorgt voor problemen omdat niet alle senatoren dezelfde wedde zouden hebben. Enkel indien alle parlementen de vijf procent-maatregel zouden doorvoeren, is de Senaat bereid mee te doen, luidt het.

In het licht van de economische crisis vroeg premier Elio Di Rupo (PS) de parlementen om een besparingsinspanning te doen. Daarop beslisten Kamer en Senaat onder meer om de weddes van de parlementsleden met vijf procent te verminderen. Gehoopt werd dat ook de deelstaatparlementen hetzelfde zouden doen, maar in 2012 bleken enkel beide federale
parlementen de besparing door te voeren.

Niet alle senatoren dezelfde wedde

Een ongewild effect daarvan was dat de gemeenschapssenatoren, die door de hoge vergadering worden betaald, plots vijf procent minder verdienden dan hun collega's in het Vlaams of Frans gemeenschapsparlement, terwijl ze in twee assemblees actief waren. De gemeenschapssenatoren worden immers door de Senaat betaald. Na opmerkingen van de toenmalige gemeenschapssenatoren Bart Tommelein (Open VLD) en Bart De Wever (N-VA), besliste het Vlaams Parlement om het verschil voor de Vlaamse gemeenschapssenatoren bij te passen.

Maar daardoor ontstond dan weer de situatie dat niet alle senatoren dezelfde wedde hadden. Het Bureau besliste daarom dat de vermindering van vijf procent niet zal toegepast worden in 2013, tenzij op de volgende bijeenkomst van de voorzitters van de Belgische parlementen een akkoord kan bereikt worden dat alle assemblees de besparingsmaatregel doorvoeren.

De vermindering op de vergoeding van de leden van het Bureau blijft echter wel van toepassing. Er werd beslist dat de maatregel van kracht blijft voor de rest van deze legislatuur. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners