Muyters opnieuw in slecht daglicht. Hij neemt geen ontslag

19/01/12 om 20:53 - Bijgewerkt om 20:53

Er is een nieuwe mail uitgelekt die Vlaams minister Muyters in een slecht daglicht stelt. Uit de mail zou kunnen afgeleid worden dat Muyters het parlement heeft voorgelogen over de begroting 2009. Muyters erkent hevig geëmotioneerd dat er een fout is gemaakt, maar neemt geen ontslag.

'Ik ben een gebroken man.' Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) reageerde bijzonder emotioneel op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie op het kabinet van Vlaams minster Geert Bourgeois. Muyters betreurt de 'heksenjacht' tegen zijn persoon. 'Maar ik zal doorzetten.' De N-VA-minister ontkent met klem dat hij van plan is om ontslag te nemen. Dat gerucht circuleerde in de Wetstraat.
Er is een nieuwe mail uitgelekt die het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters in een slecht daglicht stelt. Het gaat om een mail van het kabinet Muyters aan de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement waaruit zou kunnen afgeleid worden dat Muyters het parlement heeft voorgelogen over de begroting van 2009. Muyters zegt dat zijn medewerker met de mail in de fout is gegaan, maar ontkent formeel dat hij het parlement heeft voorgelogen. Muyters zegt dat hij niet van plan is ontslag te nemen.

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd komt N-VA-minister Philippe Muyters in opspraak met een uitgelekte mail. Eerder deze week was er de uitgelekte mail over de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) die voor de oppositie de aanleiding was om een motie van wantrouwen tegen de minister in te dienen.

Gat in de begroting
Nu is er een mail opgedoken tussen een adviseur van het kabinet-Muyters en de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. De mail dateert van begin januari 2010 en gaat over de begroting 2009. Muyters had toen net in de commissie Financiën moeten uitleggen waarom het gat in de begroting 200 miljoen euro groter was dan voorzien (1,2 miljard euro ipv 1 miljard euro).

Smiley
Muyters zei toen in de commissie dat na overleg met het monitoringcomité in december nog was gebleken dat er geen indicaties waren dat de begrotingsdoelstelling niet zou gehaald worden. De oppositie vroeg dat monitoringsrapport op, maar in de bewuste mail zegt de medewerker van Muyters dat het rapport absoluut niet kon vrijgegeven worden omdat Muyters in de commissie zou "gelogen" (gevolgd door een smiley) hebben en dat er wel indicaties waren dat het vooropgestelde doel niet zou gehaald worden.

Niet van plan op te stappen
Maar Muyters onkent formeel dat hij het parlement heeft voorgelogen. "Ik heb in de commissie geantwoord conform de stukken die ik had en dat rapport is ter beschikking gesteld van het parlement", aldus Muyters.

Een zwaar geëmotioneerde Muyters gaf toe dat zijn medewerker in de fout is gegaan en dat hij politiek verantwoordelijk is, maar dat hij niet van plan is om op te stappen op basis van uitgelekte mails. "Dit is een bijzonder pijnlijk en moeilijk moment", gaf de N-VA-minister toe. "Maar hoe ongelukkig de mail ook is, ik reken erop dat ze in het perspectief wordt gezien van het werk dat ik in de Vlaamse regering doe", klonk het. En hoewel Muyters in het oog van de storm zit, is hij niet van plan om ontslag te nemen als minister. "Dit is een zeer moeilijk moment, maar ik zet door", zei hij. "Ik vind het verkeerd om op basis van mails en het taalgebruik in mails te stoppen met het project van de Vlaamse regering waar ik in geloof".

In nog een andere uitgelekte mail gaf Muyters toe dat hij fouten heeft gemaakt in het dossier van de fiscale aftrek van hypothecaire leningen. (Belga/EE/INM)

Lees meer over:

Onze partners