Mussen komen op steeds minder plaatsen voor

18/04/12 om 16:03 - Bijgewerkt om 16:03

(Belga) Op een derde van de locaties waarvan het mussenbestand de voorbije tien jaar in de gaten gehouden werd, komen geen mussen meer voor. Dat blijkt uit de conclusies van tien jaar mussenonderzoek van Vogelbescherming Vlaanderen, ABLLO vzw (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland) en de onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (Universiteit Gent).

"Het aandeel grote kolonies, met meer dan tien huismussen, blijft dalen", aldus Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "Er worden voornamelijk kleine groepjes mussen waargenomen." Uit de resultaten van de huismussentelling van 2011 bleek dat 57 procent van de tellers een mussenkolonie van minder dan vijf koppels waarnam. Op een derde van de locaties waren er zelfs helemaal geen mussen (meer) aanwezig. Limburg is de provincie waar in verhouding de meeste kolonies van meer dan tien broedparen waargenomen werden, namelijk ongeveer negen procent. In Vlaams-Brabant werd slechts bij één procent van de deelnemers een grote mussenkolonie gespot. De andere provincies balanceren daar tussenin. "Aangezien een kolonie huismussen uiterst plaatstrouw is, kan een kleine verandering in de omgeving, zoals het verdwijnen van een stukje groen of geschikte nestgelegenheid, ervoor zorgen dat die kolonie verloren gaat. Jaar na jaar verdwijnen op die manier plekjes waar huismussen leven." De resultaten zijn weinig hoopgevend. "Zo wordt ook aangenomen dat een kolonie van minder dan vijf broedparen op termijn gedoemd is om te verdwijnen." Sinds 2002 werden 6.300 tellingen doorgegeven die betrekking hebben op 5.000 unieke locaties. (COR 207)

Onze partners