MR gaat ten strijde tegen 'grijze huwelijken'

07/03/13 om 14:29 - Bijgewerkt om 14:29

De MR voert de strijd op tegen "grijze huwelijken", het fenomeen waarbij één van de partners de andere om de tuin leidt met als doel verblijfsrecht in ons land te krijgen.

MR gaat ten strijde tegen 'grijze huwelijken'

© Belga

De MR voert de strijd op tegen "grijze huwelijken", het fenomeen waarbij één van de partners de andere om de tuin leidt met als doel verblijfsrecht in ons land te krijgen. De voorzitster van de MR-Vrouwen, Jacqueline Galant, wil dat de procedure om de Belgische nationaliteit te krijgen kan worden opgeschort, wanneer het huwelijk voorwerp is van een gerechtelijke procedure met het oog op zijn ontbinding of vernietiging, omdat het om een schijnhuwelijk zou gaan.

In de Kamercommissie Justitie ligt dezer dagen een wetsontwerp op tafel dat de strijd aanbindt met schijnhuwelijken en schijn-samenwoonst. De tekst heeft tot doel slachtoffers van schijnpartnerschappen beter te beschermen en personen die misbruik maken van een huwelijk of van wettelijk samenwonen om een verblijfsrecht in ons land te verkrijgen, zwaarder te straffen. Zo zal de strafrechter met hetzelfde vonnis meteen het huwelijk of het wettelijk samenwonen nietig kunnen verklaren.

Internationale vrouwendag

De liberale vrouwen grijpen de Internationale Vrouwendag aan om het thema op de agenda te plaatsen. Galant wil dat het parlement zich over het wetsvoorstel van haar partijgenote Christine Defraigne buigt, waardoor het mogelijk wordt dat de procedure om de nationaliteit te verlenen wordt opgeschort terwijl het huwelijk tussen een Belgische en buitenlandse partner voorwerp is van een gerechtelijke procedure ter ontbinding of annulering op basis van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (schijnhuwelijk).

Het Kamerlid vraagt ook meer preventie en opleiding van burgemeesters en personeel van de burgerlijke stand, agenten en magistraten, betere uitwisseling van informatie, sensibilisering van toeristen en sterkere controles bij de ambassades en consulaten.

Galant benadrukt dat het er niet gaat "gemengde huwelijken" te bestrijden, maar om "zorgvuldig de realiteit na te gaan van huwelijken waarbij één van de partners ofwel in het buitenland, ofwel illegaal in België verblijft". De grijze huwelijken zijn volgens haar een nieuw migratiekanaal richting België, nadat de voorwaarden voor gezinshereniging en nationaliteitsverwerving strenger werden. (Belga/RDM)

Lees meer over:

Onze partners