Monica De Coninck en Maggie De Block verrassingen in regering-Di Rupo I

05/12/11 om 22:37 - Bijgewerkt om 22:37

(Belga) Koning Albert II heeft maandagavond PS-voorzitter Elio Di Rupo benoemd tot premier. Na een onderhoud met Di Rupo gaf de koning de lijst vrij van de negentien regeringsleden. De meest onverwachte namen zijn die van Antwerps OCMW-voorzitster en schepen Monica De Coninck (sp.a) en Kamerlid Maggie De Block (Open Vld).

Voor CD&V komen in de regering: Steven Vanackere (vicepremier en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken), Pieter De Crem (minister van Landsverdediging), Hendrik Bogaert (staats­secretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten) en Servais Verherstraeten (staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen). Open Vld vaardigt af: Vincent Van Quickenborne (vicepremier en minister van Pensioenen), Annemie Turtelboom (minister van Justitie) en Maggie De Block (staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie). De sp.a-regeringsleden zijn Johan Vande Lanotte (vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee), Monica De Coninck (minister van Werk) en John Crombez (staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude). De PS levert behalve premier Di Rupo ook Laurette Onkelinx (vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), Paul Magnette (minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking) en Philippe Courard (staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap). Van cdH zijn er Joëlle Milquet (vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken) en Melchior Wathelet (staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming). Voor de MR ten slotte zitten in de regering: Didier Reynders (vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken), Sabine Laruelle (minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw) en Olivier Chastel (minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging). (LOD)

Onze partners