Mogelijk ook sociale invulling voor voormalige landloperskolonies

23/04/13 om 18:00 - Bijgewerkt om 18:00

(Belga) In het Kempense Merksplas heeft minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) dinsdag een bezoek gebracht aan de voormalige landloperskolonie. De vzw Kempens Landschap wil die net als enkele andere soortgelijke sites in België en Nederland in ere herstellen en als Unesco-Werelderfgoed laten erkennen. De minister kwam dinsdag inspiratie opdoen voor een eventuele sociale invulling van het project.

De landloperskolonies dateren van begin negentiende eeuw, toen men in Nederland het enorme armoedeprobleem wilde aanpakken en daarom gebieden afbakende in zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden waar armen en bedelaars werden opgeleid tot landarbeiders om vervolgens opnieuw te kunnen integreren in de samenleving. In Merksplas was er sprake van een 'onvrije kolonie'. Landlopers werden er verplicht het land te bewerken om zo hun werkethos te bevorderen. Doorheen de jaren verloren de kolonies stilaan hun nut en in 1993 werd tenslotte de wet op landloperij in België finaal afgeschaft. Enkele Belgische en Nederlandse organisaties, gemeenten en provincies willen de kolonies nu laten erkennen als Werelderfgoed. "Maar naast een vanzelfsprekende toeristische functie kunnen ze idealiter ook opnieuw een sociale invulling krijgen", zegt Inga Verhaert, Antwerps provinciaal gedeputeerde en co-voorzitter van Kempens Landschap. "Er zijn heel wat mogelijkheden en potentiële doelgroepen: projecten rond sociale economie, langdurig werklozen, daklozen, noem maar op. De minister heeft bijzonder positief gereageerd op deze ideeën." Op het kabinet van minister De Coninck bevestigt men de constructieve gesprekken, maar een concreet engagement is er nog niet. (Belga)

Onze partners