Moet Vlaanderen een deel van haar transport onder de grond stoppen?

16/09/12 om 14:51 - Bijgewerkt om 14:51

(Belga) Als Vlaanderen zijn logistieke ambities wil waarmaken, zal het moeten durven nadenken over vernieuwende transportsystemen zoals 'Ongehinderde Logistieke Systemen' (OLS) en met name over de mogelijkheden van ondergronds transport. Dat staat in een rapport van het Instituut voor Samenleving en Technologie, een onderzoeksinstelling die verbonden is aan het Vlaams Parlement.

Met 'Vlaanderen in Actie' wil Vlaanderen tegen 2020 een Europese topregio zijn. Een van de speerpunten in dat plan is de logistiek. Vlaanderen wil zijn rol als logistieke draaischijf behouden en versterken. Maar de capaciteit van ons transportsysteem is niet onbeperkt. En zelfs als ons transportnetwerk beter benut en uitgebreid wordt (bv. door het wegwerken van missing links) dan zal dat "hoogstwaarschijnlijk niet volstaan", zo staat in het IST-rapport. Vlaanderen zal moeten durven nadenken over "innovatieve pistes". Het IST heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ondergronds transport of in bredere zin 'Ongehinderde Logistieke Systemen' (OLS). Het rapport bestempelt twee OLS-systemen als "kansrijk". Het eerste is een ondergronds stedelijk distributiesysteem. Dat idee vertrekt van een centraal distributiecentrum aan de rand van de stad. Van daaruit zou men via tunnels goederen leveren aan verschillende afleverpunten in de stad. Dat systeem zou kans maken als de traditionele bovengrondse bevoorrading van goederen aan banden wordt gelegd. Het systeem zou zorgen voor een "verhoogde leefbaarheid" in de stad en dus voornamelijk maatschappelijke baten. Het tweede systeem is een soort geautomatiseerd containersysteem in de haven. Dat zou dan weer vooral logistieke baten hebben. Het rapport blijft vrij vaag over de concrete toekomstmogelijkheden van OLS in Vlaanderen. "Er is weinig animo bij de vele belanghebbenden", klinkt het. Dat kan te maken hebben met het kostenplaatje. Zo is de investeringskost van ondergronds transport heel hoog en de terugverdientijd lang. Het IST pleit voor een "stapsgewijze" aanpak. OLS heeft tijd nodig om als concept te groeien. Volgens het IST zouden proefprojecten kunnen helpen om een draagvlak te creëren. De aanduiding van een 'animator' (bv. een kennisinstelling) kan dan weer helpen om de stakeholders warm te maken voor OLS. Het rapport "Ongehinderde goederenlogistiek in Vlaanderen: innovatieve concepten en maatschappelijk debat" wordt volgende donderdag 20 september besproken in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. (ERIC VIDAL)

Onze partners