Mobiliteitsminister Bellot wil snelheidslimiet op autosnelwegen herbekijken

18/05/17 om 05:43 - Bijgewerkt om 10:43

Bron: Belga

Waar de veiligheid niet in het gedrang komt, kan de maximumsnelheid omhoog naar 130 kilometer per uur. Op filegevoelige momenten moet er misschien gekeken worden naar een verlaging. Dat zegt Mobiliteitsminister Bellot als reactie op een studie van het BIVV.

Mobiliteitsminister Bellot wil snelheidslimiet op autosnelwegen herbekijken

Smog op Belgische snelweg © Reuters

Jacqueline Galant, de voorganger van huidig minister van Mobiliteit François Bellot (MR), had begin vorig jaar bij het Kenniscentrum van het BIVV een onderzoek besteld naar een aanpassing van de snelheidslimiet op de autosnelwegen. Er moest worden nagegaan of zo'n aanpassing de verkeersveiligheid kon verbeteren en een oplossing kon bieden voor doorstromings- en milieuproblemen.

Uit dat onderzoek komt een 'dynamische verlaging van de snelheidslimiet' nu als meest efficiënte maatregel naar voren. Concreet betekent dit dat er op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de spitsuren, op de filegevoelige plaatsen een snelheidslimiet kan worden ingesteld van bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Autobestuurders zullen dan met dynamische borden op de hoogte worden gebracht van die maatregel. Als het wegennet erg verzadigd is, kan er daarna nog een verdere verlaging van de snelheidslimiet komen, tot desnoods zelfs 30 kilometer per uur.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat het verkeer ook vlotter en veiliger verloopt wanneer het veranderen van rijstrook - behalve dan aan de op- en afritten - verboden wordt. Hoewel het een tegenspraak lijkt, toont de BIVV-simulatie aan dat een dergelijke verlaging van de snelheidslimiet samen met het verbod om van rijstrook te veranderen zou leiden tot een verhoging van de werkelijke snelheid.

'Nu bedraagt de gemiddelde snelheid in de spits eigenlijk maar 44 kilometer per uur. Bij een lagere limiet zou dat gemiddelde verhoogd worden tot 57 per uur', zo zegt Wouter Van den Berghe van het Kenniscentrum. Volgens BIVV zullen de voorgestelde maatregelen leiden tot dertig procent minder files.

Daarnaast zou ook de veiligheid verhogen: het Kenniscentrum verwacht dat er jaarlijks zes verkeersdoden minder zullen vallen op de autosnelwegen. Tot slot zou de maatregel ook gunstig zijn voor het milieu, omdat de vlottere doorstroming er ook voor zou zorgen dat er minder brandstof wordt uitgestoten. Zo zou er 7 procent minder fijn stof in de lucht terechtkomen.

Maximumsnelheid omhoog?

François Bellot

François Bellot © belga

Een scenario waarbij de snelheidslimiet wordt opgetrokken tot bijvoorbeeld 130 kilometer per uur, lijkt voor BIVV geen optie te zijn. Daar zijn volgens de simulatie te veel nadelen aan verbonden. Het zou leiden tot meer doden en meer uitstoot, terwijl er enkel 's nachts een minieme winst in de trajecttijd zou zijn.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot laat in een reactie op de studie dan weer verstaan dat het debat over de variabele snelheden niet alleen moet handelen over de verlaging van de snelheid, maar ook over de verhoging ervan. Hij onderstreept daarbij wel dat een verhoging van de snelheidslimiet als algemene maatregel absoluut niet aan de orde is. De invoering ervan kan immers alleen maar onder zeer strikte voorwaarden: op zeer specifieke plaatsen en zeer specifieke tijdstippen, wanneer na een accidentologie-onderzoek is aangetoond dat zich daar maar weinig ongevallen voordoen.

'In verkeersvlotte en niet-ongevalsgevoelige zones wil ik in de mogelijkheid voorzien om bepaalde stroken van de autosnelwegen onder 130 km/u te plaatsen", zo staat vermeld een mededeling van de minister. "Maar indien zulks nodig blijkt, zou de snelheid op bepaalde stroken ook op 110 km/u kunnen worden teruggebracht.'

Het zou dan aan de gewesten zijn om daarover te beslissen. Bellot benadrukt in zijn reactie ook dat hij de studie als een aanmoediging ziet om verder in te blijven zetten op een systeem van variabele snelheden op de autosnelwegen. 'Sinds mijn aantreden heb ik gepleit om van België de Europese leider te maken inzake de ontwikkeling van ITS (intelligente vervoerssystemen, nvdr).'

Onze partners